(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Podotknu, že u pultíku někdo zapomněl brýle. A ještě si dovolím připomenout, že postavení zpravodaje u tohoto čtení má i poslanec Farhan za rozpočtový výbor.

A nyní tedy postoupíme dál a já prosím pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Já navážu na své předřečníky a hned na začátku řeknu to, co už zde také zaznělo, a to, co jsem tady říkal včera. I mě velmi mrzí, že u tak důležité novely zákona o důchodovém pojištění, která má významný zásah jednak do života všech občanů této republiky, ale má také velký zásah do státního rozpočtu, není přítomen premiér této vlády a není přítomna ani paní ministryně financí. Vím, že paní ministryně financí je na dlouhodobě plánované zahraniční cestě, ale prostě tuto výtku a tento povzdech si nemohu odpustit.

Už jsem tady deklaroval v prvním čtení, že poslanecký klub KDU-ČSL je připraven podpořit vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. KDU-ČSL dlouhodobě deklaruje, že na dobré ekonomické kondici ČR musí mít jednoznačně podíl naši senioři, kteří si vyšší důchody rozhodně zaslouží. Stejně tak ale připomenu, a také to zde už zaznělo, že jsme zklamáni, že vláda zvolila pouze parametrické změny penzí a rezignovala na řešení alespoň některých problémů, které náš důchodový systém má. Tady bych se asi opakoval, resp. opakoval bych výtky, které zde pronesli kolega Bauer, včera kolegyně Markéta Pekarová Adamová a dnes kolegyně Vrecionová.

I mně je jasné, že nelze v krátké době připravit důchodovou reformu, ale když míjím billboardy pana premiéra, který se již teď chválí, že seniorům přidává minimálně 11 tisíc ročně, tak je očividné, že nikoliv nepodstatným cílem tohoto vládního návrhu zákona je permanentní předvolební kampaň. Jen trochu pro odlehčení: Čekal bych, že kreativnost podobného billboardu bude větší, například že bude hlásat, že pan premiér zařídil seniorům 13. důchod. Ale to bylo na odlehčení.

Za mnohem méně vtipný považuji fakt, že zatímco před dvěma roky se tehdejší ministr financí Andrej Babiš snažil velmi úporně bránit navyšování důchodů, a až pod tlakem koaličních partnerů KDU-ČSL a ČSSD na tehdejší navýšení důchodů kývl, zatímco nyní si navyšování penzí vzal jako hlavní tahák na občany 65+. Ano, je to očividné. V koaliční vládě pro tehdejšího ministra financí nebylo výhodné se prát o navýšení penzí pro důchodce. A i když pan premiér nyní stále tvrdí, jak mu na seniorech záleží, tak tehdy tomu tak nebylo. A není to tak dávno, bylo to před dvěma roky. Jako premiér v menšinové vládě v demisi postupuje zcela jinak. Teď slibuje cokoliv, jen ať to dobře vypadá na billboardech.

Ale zpět k novele zákona o důchodovém pojištění. Znovu opakuji, navýšení penzí je správný krok, KDU-ČSL jej jednoznačně podporuje, avšak způsob a okolnosti, za jakých jej současná vláda provádí, pak už nikoliv, a opět to zdůvodnění už zde několikrát včera i dnes zaznělo. A tak nezbývá než s trochou sarkasmu říci, že se všichni těšíme na důchodovou reformu, kterou vláda v demisi slibuje v programovém prohlášení pro vládu příští, tedy vládu tak trochu v nedohlednu.

A nyní znovu zpět k novele zákona o důchodovém pojištění, kterou máme dnes na stole. Klub KDU-ČSL avizoval několik pozměňovacích návrhů k této novele. Větší část z nich již představila včera kolegyně Golasowská. Snažíme se v těchto pozměňovacích návrzích odstranit některá diskriminační ustanovení, která se týkají žen matek, dále narovnat některé problémy vdovských důchodů a navrhujeme i další změny. V podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům, které zde včera zmiňovala kolegyně Golasowská, načtu ještě další tři pozměňovací návrhy.

Jeden se týká mechanismu odstupňovaného snížení věku odchodu do důchodu u žen matek, které jsou dnes bity za to, že někdy až polovinu svého aktivního života věnují výchově dětí. Považujeme za správné hledat mechanismy, jak alespoň zmírnit některé nespravedlnosti, které ženy matiky v oblasti důchodového zabezpečení zažívají.

Další dva pozměňovací návrhy pak alternativně odstraňují nonsens, který provází český důchodový systém, a tím je minimální doba důchodového pojištění, která činí v roce 2018 v ČR 35 let. Tato doba je v rámci zemí EU i mimo členské státy raritní, delší dobu, a to 40 let, má pouze Bulharsko. Důchodové systémy v jednotlivých evropských zemích jsou různé, proto jistě nelze nastavit u nás minimální dobu důchodového pojištění například na 5 let, jako je tomu v Německu. Současná hranice 35 je ale velmi necitlivá a diskriminuje občany, kteří podstatnou část svého života poctivě do důchodového systému přispívali, a někdy i poměrně značnou částkou, a poté často z vážných důvodů do důchodového systému již přispívat nemohou. Proto jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu důchodového pojištění snížit a alespoň se přiblížit průměrné době v evropských státech. Jistě o tom bude diskuze na výboru pro sociální politiku a na rozpočtovém výboru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a budu rád za věcnou diskuzi, která nás čeká a jistě bude nelehká v obou zmiňovaných výborech a potom zde jistě i na plénu ve třetím čtení. Pevně věřím, že ve třetím čtení se k tomuto návrhu zákona i k pozměňovacím návrhům vyjádří paní ministryně financí a pan premiér. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Asi se všichni shodneme, že tato novela zákona o důchodovém pojištění není žádná reforma ve smyslu změny systému. Je to opatření, které má zaručit, že z ekonomické prosperity, kterou v posledních letech zažíváme, budou profitovat i senioři, především ti nízkopříjmoví. Proti tomu náš klub nic nenamítá a v zásadě s tím návrhem souhlasí.

Nicméně považujeme za nešťastné, že vláda se intenzivně věnuje krátkodobým problémům, to znamená navýšení důchodů v horizontu volebního období, ale neřeší systém z jeho dlouhodobé udržitelnosti. Podle analýz, které jsme dostali, se důchodový systém dostane do deficitu několik procent HDP ČR v horizontu příštích desetiletí a způsob financování, který dneska je nastaven, to znamená primárně ze zdanění práce, prostě není udržitelný. My ta data máme, dostali jsme je v podkladových materiálech, ale vláda to žádným způsobem nereflektuje. My proto v této věci načteme doprovodné usnesení, načtu ho v podrobné rozpravě, které se bude právě zabývat touto otázkou, a prosím o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. To byl poslední přihlášený řečník v obecné rozpravě. Já se podívám, jestli se mi ještě někdo nehlásí ze sálu. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Prosím o závěrečná slova k obecné rozpravě, jestli je zájem. Paní ministryně, pane zpravodaji? Nevypadá to tak. V tom případě návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

O slovo mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň. Jako první je přihlášena paní poslankyně Pekarová. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP