(10.10 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, tento bod jsme přerušili včera večer, a jestli si dobře pamatuji, tak jsme si společně posteskli. Vládní novela tohoto zákona se týká 10,5 milionu občanů České republiky, resp. úplně všech občanů České republiky, a nám včera vpodvečer (správně: včera po poledni) přišlo mimořádně neslušné, a musím tedy bohužel konstatovat, že i dnes mi přijde mimořádně neslušné, že se projednávání této vládní novely zákona neúčastní jak pan premiér, tak ministryně financí. Myslím si, že to je velká škoda, protože tato vládní novela není pouze o těch 2,4 milionu lidí, kteří pobírají starobní důchod a kterým se důchody mají zvedat, ale je to také o těch milionech aktivních pracujících, kteří - a my máme pouze průběžný systém - celý ten průběžný systém financují. A nesporně je to i o těch kojencích a těch, kteří se výdělečně zatím nepodílejí do systému, protože i ty bude nesporně zajímat, jestli se ten neudržitelný průběžný systém nějakým způsobem změní. Takže z toho důvodu - a mimo jiné tato opatření mají miliardové dopady do výdajové stránky státního rozpočtu. Proto si myslím, že je velkou chybou, že zde není přítomen pan premiér, a je velkou chybu, že tady není přítomna pro diskusi paní ministryně financí.

Myslím, že ty podstatné věci tady asi z úst paní ministryně práce a sociálních věcí, o čem vlastně ta novela je, zazněly včera vpodvečer. Já si dovolím pouze shrnout, že, zkráceně, se ten vládní návrh této novely týká dvou opatření. První opatření znamená zvýšení základní výměry z devíti současných na budoucích deset procent průměrné mzdy. Jenom pro vaši informaci, toto opatření bude znamenat do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 12 mld. korun. A to druhé opatření, které tady taktéž bylo včera diskutováno a představeno, znamená, že se o tisícikorunu zvedne důchod se zpětnou platností u těch penzijních důchodců nebo důchodců, kteří pobírají penzijní důchod, pokud jejich věk dosáhne 85 a výše. Jenom pro vaši informaci, toto opatření znamená do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 2,2 mld. korun.

Tady bych se možná chtěl jenom zeptat - nevím, jestli to mají ekonomové na Ministerstvu práce dobře spočítané, ale prostě ty počty a ta matematika je neúprosná, je to podle statistického úřadu, počet seniorů, sociální skupiny, které se to týká, v tomto případě je to přibližně 200 tisíc lidí, když to vynásobíte tisícikorunou a vynásobíte 12 měsíci, tak mně vychází 2,4 mld. Ale nemyslím si, že to je úmyslná chyba. Je to spíše o tom, že to číslo, kolika důchodců 85 a více se to týká, asi nemáme úplně přesné.

Hodně se tady diskutovalo v minulosti i během diskuse na výboru pro sociální politiku, jestli tento vládní návrh zákona snižuje nebo zvyšuje zásluhovost. Já bych chtěl jednoznačně potvrdit a říci, ona ta matematika je neúprosná, že tento návrh, nebo novela vládního zákona nesporně snižuje zásluhovost. Bylo řečeno i na výboru, že to je ze současných 78 % na budoucích 76 %. A tady při této příležitosti upozorňuji na stanovisko Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil, že není možné dlouhodobě potlačovat princip zásluhovosti, a ta diskuse asi tady i na výboru byla a je, jestli ta dvě procenta, o která se snižuje zásluhovost, jsou nějaké zásadní potlačení principu zásluhovosti, který je podle Ústavního soudu nepřípustný.

Chtěl bych se v rámci svého vystoupení dotknout dvou pozměňujících návrhů, které předkládám prostřednictvím poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Jedná se o sněmovní dokument číslo 808 a sněmovní dokument číslo 818. Já se k nim pak následně přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Chtěl bych vás jenom zkráceně informovat, přestože ten sněmovní tisk máte k dispozici včetně důvodové zprávy, že se v § 67 písm. a), procentní výměra vypláceného důchodu zvyšuje podle našeho návrhu o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 20 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli. To se jedná o sněmovní dokument číslo 808. A ten druhý náš pozměňující návrh znamená, že procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli.

Jenom pro vaše srovnání, vládní návrh zákona u poživatelů důchodu starších 85 let počítá s tím, že se jedná přibližně o 200tisícovou skupinu osob. A dopady do státního rozpočtu budou přibližně 2,2, nebo tak jak jsme počítali my, 2,4 mld. korun. Naše návrhy znamenají v případě 20 let skupinu přibližně 600 tis. osob a náklady v úrovni 6,5 mld. korun. Ten druhý návrh, který se týká 25 let pobírání důchodu, se bude týkat 300 tis. osob a nákladů přibližně 3,7 mld. korun.

Jaké nás k tomu vedou důvody? My jsme dlouhodobě nikdy nezpochybňovali, že v případě, že česká ekonomika funguje, i senioři nebo poživatelé starobních důchodů mají právo, aby se jejich důchody zvyšovaly, to je jednoznačné. Proto v tomto případě nezpochybňujeme to první opatření, tzn. zvýšení základní výměry z 9 na 10 %. Ostatně už v minulém volebním období Občanská demokratická strana navrhovala podobné usnesení, a proto ty naše dva pozměňující návrhy směřují k tomu druhému variantnímu opatření, se kterým přichází vláda.

Pokud se podíváte do důvodové zprávy, proč se vlastně toto opatření zvyšovat důchody o tisícikorunu u poživatelů starobního důchodu starších 85 let, proč se to vlastně zavádí, tak já jsem úplně logický argument ani včera, ani na jednání výboru pro sociální politiku neslyšel. Hlavním důvodem je, že se zvyšují náklady pro české penzisty, ať už se to týká energií, nebo nájemného. A ten druhý důvod, který jsem si vyčetl z důvodové zprávy, je skutečnost, že penzijní důchodci starší 85 let mají velmi sníženou možnost si přivydělávat. Podle mého, ale i našeho názoru není velkého rozdílu mezi seniorem ve věku 84, 83 nebo 77 let. Životní náklady se zvyšují seniorům úplně stejně a také si nemyslím, že senioři ve věku 75 nebo 78 nebo 80 let mají o něco výhodnější podmínky na pracovním trhu tak, aby si vydělávali. Z toho důvodu přicházíme s těmito dvěma pozměňujícími návrhy, které podle našeho názoru jednoznačně lépe obsáhnou sociální skupinu lidí, kteří si nesporně zaslouží zvýšit své důchody. Mimo jiné - a to asi na závěr - se to bude týkat těch seniorů, kteří vstupovali a hlavně významnou část svých důchodů si tvořili v době komunistické éry, kde si nesporně na velké důchody nemohli vydělat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Poprosím nyní paní poslankyni Vrecionovou a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěla na začátek říct, že rozhodně vítám, i další mí kolegové z Občanské demokratické strany, to, že jsme tady tento návrh, který by měl důchodcům přispět, obzvláště v této době ekonomického růstu, je to samozřejmě správně. Na druhou stranu mi dovolte velký povzdech nad tím, jakým nesystémovým způsobem tento návrh tady dostáváme.

My jsme tento návrh diskutovali na sociálním výboru a i jinak jsem se snažila dopátrat toho, proč se přidává zrovna této věkové skupině, proč těm od 85, proč zrovna 500 korun, proč zrovna 1 000 korun, proč to není 2 000, proč to není 3 000. Musím říci, že jsem se vlastně žádného klíče nikde nedopátrala. Na první pohled to skutečně vypadá jenom tak, že aby to dobře vypadalo, aby to mělo co nejmenší dopady na státní rozpočet. Proto bych vás velice, velice ráda požádala, abyste, nechci tady teď dopodrobna mluvit o pozměňovacích návrzích, které předkládá kolega Bauer, on je detailně popsal. A jsem přesvědčena i o tom, že do tohoto nesystémového řešení by přinesly v případě, že byste je podpořili, alespoň nějaký malý systém.

Já si také neodpustím zmínit to, co jsme také diskutovali na sociálním výboru, kdy jsme se víceméně až snad na kolegy ze sociální demokracie, kteří dlouhodobě trvají na tom, že stačí průběžný systém, že není třeba žádná důchodová reforma, tak jsme se tomuto věnovali. A já musím zmínit to, a asi si tady všichni pamatujete před čtyřmi lety, kdy tehdejší vládní koalice vlastně zrušila druhý pilíř, který byl zaveden, a tady i tenkrát pan ministr financí a řada dalších z vás hřímali a slibovali, jak brzo přijdete s reformou. Nestalo se vůbec nic. Žádná reforma, která, a tak jsme se i na sociálním výboru bavili, je naprosto nezbytná a nutná, tak vlastně nedošlo vůbec k ničemu.

Proto vás velice prosím, podpořte i to usnesení, které sociální výbor přijal, a budu velice ráda, když nejen podpoříte pozměňovací návrhy ODS, ale když se konečně začneme zcela vážně bavit o důchodové reformě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP