(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je problém, že je tady hluk. (Potlesk části poslanců.)

Dobře. Čili budeme hlasovat o tom, kdo je pro to, abychom znovu hlasovali o návrhu, které bylo hlasování 105.

Zahajuji hlasování číslo 107 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 107, z přítomných 162 pro 153. (Proti nikdo. Návrh byl přijat.)

 

Budeme tedy znovu opakovat hlasování o prof. Ing. Pavlu Hobzovi.

Zahájil jsem hlasování číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 162 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Posledním jménem je profesor Zdeněk Zadák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 162 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy a můžeme tedy uzavřít...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď budeme hlasovat o návrhu jako celku. (Předsedající dokončuje s prodlevou svou myšlenku: ... uzavřít tento bod.)

Ne. Ještě budeme hlasovat. Ještě budeme schvalovat návrh jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. Hlasování číslo 110. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 110, z přítomných 162 pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali bod 114. Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a končím tento bod.

 

Nevím, jestli jsem neopomněl, kolega Kolovratník hlasuje s náhradní kartou číslo 107.

Nyní předseda klubu Pirátů Michálek. (V pravé části sálu je velký šum.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Chtěl jsem pouze uvést, že podle § 74 odst. 3 jednacího řádu: dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, hlasování se musí opakovat. Takže to hlasování o tom, jestli se má znovu hlasovat, bylo zcela zbytečné. A poprosil bych, aby když se náš pan poslanec vyjádří, že mu nefunguje v celé lavici hlasovací zařízení, aby se to hlasování příště bez problémů opakovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane předsedo, já reaguji tak, že buď pan poslanec chce opakovat to hlasování, což jsme udělali, anebo to říká jenom pro stenozáznam, že mu... To je na vůli pana poslance. To není automatismus. A já jsem opravdu neslyšel, jakou vůli on projevuje. To, že sdělí na mikrofon, že mu nefungovalo hlasovací zařízení, přeci není otázka toho, jestli chce, nebo nechce opakovat hlasování. A v tomto ohledu vůli pana poslance potřebuji slyšet napřímo.

Prosím, pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych poprosil, abychom se vrátili do podobných situací. V minulém volebním období a předminulém jsme se tady dohodli na tom, že pro podobné případy bude vždycky vyžadována přesná a jasná formulace přednesená na mikrofon. Tady jsem neměl dojem, že by ta formulace přednesená na mikrofon byla úplně přesná a jasná, takže bych se rád zastal předsedajícího bez ohledu na to, že je to můj stranický šéf, protože tentokrát si myslím, že měl pravdu on. Děkuji. (Smích v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom bych chtěl velmi poprosit, abychom před výklady dali přednost zákonu. Ten zákon je úplně jasný - § 74 odst. 3: dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat. To znamená, žádný prostor pro libovůli předsedajícího tam není. Je to jasný, čistý text. Pan kolega řekl, že zařízení nefunguje, takže to hlasování se mělo opakovat podle zákona. My tady jsme Poslanecká sněmovna, musíme primárně dodržovat zákony. I komunisti by měli dodržovat zákony. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, to, že někomu nefunguje zrovna jeho konkrétní tlačítko, neznamená, že jde o poruchu hlasovacího zařízení. A prosím nepolitizovat technické záležitosti. To je velmi trapné. (Potlesk z lavic poslanců KSČM a některých poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče (k poslanci Jandovi), já se obávám, že jsme mimo body a nemáte přednostní právo. Chcete ještě něco zpochybnit? (Dohady v pravé části sálu.) Pan předseda Kováčik. Chtěl bych poprosit o klid v sále, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, pravdy se dobereme zřejmě jenom tím, že si vezmeme přestávku a necháme techniky prověřit hlasovací zařízení, jestli skutečně nefunguje tam, kde bylo ohlášeno, že nefunguje, nebo jestli funguje. V této chvíli to nechci udělat. Ale jenom prosím o to, abychom se vrátili k tomu, co tady skutečně dnes máme dělat, a nehráli si tady na nějaké jiné hry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta situace je úplně jasná a nevím, proč se komunisté rozčilují. Hlasovací zařízení nefungovalo. Dokonce nefungovalo i vedle sedícímu kolegovi Jakubu Jandovi, který je z jiného klubu. Ale i kdyby nefungovalo jedno, tak výklad, že když nefunguje jedno, že to není porucha, je tedy absurdní. Úplně absurdní. Místo aby pan místopředseda Filip řekl ano, pan předseda Michálek má pravdu, omlouvám se, asi v tom stresu nahoře jsem si to neuvědomil, takhle jednoduché to je, měli jsme tady citovaný paragraf, nemusíme se o něm přít, tak tady máme nějakou obranu toho, jak to soudruh předseda dobře řídil. Ale splést se může každý přece. Já tomu rozumím. Ještě k tomu, když je tady hluk. A ten nahoře to má vždycky těžší než my, kteří sedíme dole. Tomu já rozumím. Takže nevím, proč je taková nesmyslná debata. Paragraf mluví jasně. Nefungovalo zařízení minimálně dvěma poslancům. Ale i kdyby jenom jednomu, tak je to porucha. Navíc to nebylo žádné bojové hlasování. O nic nešlo, jestli bylo 130 pro, nebo 131, je vlastně jedno, nic se tím nelámalo, neprojednával se žádný důležitý zákon, žádný pozměňovací návrh. Tak proč nestačí jednoduše říct: pan předseda Michálek má pravdu, omlouvám se, v tom okamžiku jsem si to neuvědomil. A můžeme jít dál. (Potlesk poslanců ODS a několika dalších v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A budeme pokračovat. Otevírám bod

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Druhé čtení bylo přerušeno ve čtvrtek 24. 5. a pozval bych ke stolku zpravodajů ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou a zpravodaje garančního výboru, jímž je poslanec Jan Bauer. Je tady pan poslanec? (Jmenovaný přichází a diví se, proč na tabuli nesvítí seznam přihlášených do rozpravy.) Já vím, že jsme to včera přerušili. A už je otevřeno. Děkuji. (Na tabuli se objevil poptávaný seznam.) V tom případě budeme pokračovat v rozpravě a první je tedy přihlášený pan poslanec Jan Bauer do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Ještě poprosím o klid v sále. Je tady větší hladina hluku. Prosím poslance, aby zaujali svá místa, ukončili diskuse, abychom mohli pokračovat přiměřeně v klidu. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP