(Jednání pokračovalo v 9.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání o návrhu na státní vyznamenání. Ještě než předám slovo panu místopředsedovi Pikalovi, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher od 11 do 12.30 z důvodu jednání ve volebním kraji.

Teď tedy, pane místopředsedo, vraťme se do propůjčení státních vyznamenání, Řádu bílého lva, kde jsme nedokončili vojenskou skupinu. A prosím kolegy a kolegyně o klid. Já ještě zagonguji, aby ti, kteří chtějí rozhodovat, se vrátili do sálu. A uveďte další jméno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane místopředsedo. Já se všem omlouvám za ten zmatek. Máme tady ještě tři jména, která byla navržena v podvýboru pro válečné veterány, které potom výbor organizační doplnil. Nicméně já jsem měl v ruce špatný papír, omlouvám se.

Je tady ještě arm. gen. Josef Bílý, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování 85, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85, ze 162 přítomných pro 142 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je div. gen. Karel Husárek, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 86. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 86, ze 162 přítomných 141, proti nikdo. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je arm. gen. Ing. Vojtěch Boris Luža, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 87. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 87, z přítomných 162 pro 153, nikdo proti. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tím je uzavřena vojenská skupina Řádu bílého lva i Řád bílého lva jako celek.

Posuneme se k bodu II, což je propůjčení Řádu T. G. Masaryka. Tam jsou tři jména. Prvním je Karl Schrammel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 88. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, z přítomných 162 pro 152, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rajko Doleček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 89. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 89, z přítomných 160 pro 97, proti 5. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Martin Filipec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 90 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, z přítomných 162 pro 149 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přesunujeme se do další skupiny, což je bod III, udělení medaile Za hrdinství. Tam jsou opět tři jména. Prvním jménem je Štěpán Gavenda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 91. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 161 poslance pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším jménem je Věra Sosnová. (Předsedající: Sosnarová.) Pardon. Sosnarová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Rozhodneme v hlasování číslo 92, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 92, z přítomných 162 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dalším návrhem je Jaroslava Doležalová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 93, z přítomných 162 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A pak se přesouváme do čtvrté skupiny, což je udělení medaile Za zásluhy. Tam je 13 jmen. Prvním jménem je Naděžda Urbášková.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 162 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP