(13.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Už jenom to, jak ten materiál přišel, že u jednoho z těch tisků dostáváme ještě před projednáním novou verzi, která tady je, nesvědčí o kvalitní přípravě. A pokud víme, pan ministr se chystá do politického důchodu, už nemíní pokračovat v práci ministra, referendum kolegů ze sociální demokracie bude ukončeno za pár dní, takže nový ministr, který tam bude, možná bude mít na to jiný náhled.

Já si myslím, že tu práci je potřeba předkládat ze strany Ministerstva spravedlnosti kvalitně a odpovědně, tak aby zde už proběhlo hladké projednání. Proto navrhuji u tohoto, a budu to navrhovat i u ostatních dvou sněmovních tisků, které spolu souvisí, vrácení předkladateli k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jsme obdrželi návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování. Táži se, zdali máme nějaké další přihlášky do obecné rozpravy. Ano, takže pan poslanec Kaňkovský, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Už zde zaznělo, že projednáváme zákon velmi zásadní pro fungování české justice. A také tady zazněly důvody, proč v tuto chvíli nepovažujeme tu předlohu za příliš povedenou, a i ty okolnosti, které spíše vedou k tomu tuto předlohu v tuto chvíli neprojednávat. Proto si dovoluji dát nyní procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak o něm bychom hlasovali neprodleně, než tedy budeme hlasovat vůbec, a jestli budeme hlasovat o návrhu na vrácení. Takže opět svolám poslance Poslanecké sněmovny do jednacího sálu. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Přihlaste se, prosím, svými hlasovacími kartami.

 

Zahájím hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto tisku do příští schůze, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přihlášeno 116 poslanců, pro 44, proti 60, zdrželo se 12. Návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme pokračovat v projednávání a táži se, zdali máme někoho dalšího do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych mohl vytáhnout svůj projev z minulého roku a zvolna ho znovu přečíst, kdy jsem mluvil hodinu. Pokládám tento přístup Ministerstva spravedlnosti za velmi nekorektní. Chápu, že pan ministr již předpokládá, že končí ve své pozici, takže vezme celý tisk tak, jak byl, aniž by zohlednil jakoukoli výhradu, která tady zazněla již v minulém volebním období. A ony už některé byly zmíněny, byly zmíněny paní zpravodajkou, která na některé věci poukazuje. Byly zmíněny panem poslancem Ondráčkem.

Ano, potřebujeme pravděpodobně nový zákon o znalcích a tlumočnících. Současně se ale vůbec netvařme, že vyřeší všechny problémy. Netvařme se, že máme nějaký zásadní problém se znalci a tlumočníky. To je prostě jako vždycky tři případy do roka, které, ano, možná, že jsou lehce okaté, možná že se tam někdo zachová zcela nekorektně, v řadě případů jsou ti lidé dokonce trestně stíháni, někdy jsou i odsouzeni. To je naprosto v pořádku a nic se neděje. Ale nemysleme si, že nějakým centralizovaným systémem, který se navrhuje, všechno vyřešíme, že když to všechno bude povolovat Ministerstvo spravedlnosti nebo budou povolovat soudy, předsedové krajských soudů, kde jeden z problémů, na které jsem upozorňoval minule, že se náhle ministerstvo má stát jejich přezkumným orgánem proti rozhodnutí předsedy krajského soudu, prostě těch problémů je tam celá řada.

Naprostá nerovnost v postavení jednotlivých znalců, soukromých znaleckých kanceláří, veřejných ústavů jako znaleckých kanceláří. Naprostá nerovnost i v tom navrhovaném odměňování.

Pokud bychom to měli dělat, znamená to na ústavněprávním výboru celé přepsat. A to víme všichni, ví to paní zpravodajka, vědí to všichni lidé, kteří v tom ústavněprávním výboru sedí, že by to znamenalo to celé vzít, a už dneska je signalizováno, ano, jsme připraveni ustoupit tady a tady. Upřímně řečeno, když si svoláte odborné kolokvium znalců a tlumočníků, předsedů krajských soudů, předsedů vysokých soudů, všichni řeknou: V této podobě zákon v žádném případě nepouštějte do jednání Poslanecké sněmovny! Není to vypořádané, není to hotové, je to prostě jenom nějaké, nechci říct trucování, ale boj pana ministra, aby po něm zůstal ještě nějaký zářez na pažbě české legislativy.

Pokládám fakt za zbytečné se s tím trápit. A to se týká i těch dalších dvou bodů, ke kterým samozřejmě jsem připraven také vystoupit. Ale nechci tuto Sněmovnu zdržovat tím, abych detailně líčil, jaké jsou všechny problémy ve znalcích obsaženy. Myslím si, že máme počkat na nové vedení resortu, které ať se rozmyslí, jestli chce jít touto cestou, nebo jinou cestou. Ať připraví návrh zákona, který bude skutečně s těmi odbornými skupinami nějakým způsobem sladěn, a nebude to tak, že teď přiběhnou a říkají: No dobře, začali si stěžovat patologové, že u pitvy nestačí, že je jenom jeden, tak my to opravíme až v Poslanecké sněmovně. Takhle je to bohužel v tomhle zákoně s každou věcí. Vždycky si někdo začne stěžovat a někdo nám slíbí, že to opraví, a čeká se, že to předělá ústavněprávní výbor. Já si nechci stěžovat, ale těch věcí, které nám přikazujete, je poměrně hodně. A pokud máme něco kvalitně předělávat, a už předěláváme GDPR a předěláváme insolvence a řadu dalších věcí, tak prosím, ať znalce, tlumočníky a doprovodný zákon kvalitně předělá vláda a Ministerstvo spravedlnosti a ať se s tím netrápíme my tady v Poslanecké sněmovně.

Připojuji se k návrhu pana kolegy Ondráčka na to, abychom vládě vrátili k přepracování. Protože si myslím, že to je opravdu norma, která nijak nezbytně nespěchá a která si zaslouží přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další přihlášenou do obecné rozpravy mám paní poslankyni Janu Levovou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji. S ohledem na to, že vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk 72, je vládní návrh zákona, měl by být podstatně lépe propracovaný, neměl by mít žádné nebo menší počet legislativně technických nedostatků. Z výše uvedených důvodů dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Stejně tak i v následujících tiscích 73 a 74 podám návrh na zamítnutí ze stejných důvodů. Myslím si, že my potřebujeme novelizaci tohoto zákona, ale v podstatně lepší kvalitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Registruji váš návrh. Nyní rychle přečtu ještě omluvy, jelikož už je mám tady na stole delší dobu. Od 13.15 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Golasowská a od 13 do 14 hodin pan poslanec Benešík.

Takže se táži, zdali máme ještě někoho přihlášeného do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Kaňkovský. Prosím. Pan poslanec Kaňkovský se hlásí, ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP