(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ministryně obrany v demisi Šlechtová ovšem před několika dny oznámila prostřednictvím médií - už to samo o sobě je poněkud zvláštní -, že má poznatky, že došlo u této soutěže k pletichám a k závažným pochybením a že celou věc vyšetřuje policie, a že nejde o tuto jedinou soutěž. Pan ministr Stropnický se po celá léta zaštiťuje tím, jak vše krásně na Ministerstvu obrany zvládl. A teď toto?

Můžete si říci, proč bychom se tímto měli zabývat, když se jedná o jednu zakázku. Ale není tomu tak. Paní ministryně řekla, že jsou závažná pochybení i u dalších zakázek, jako jsou víceúčelové vrtulníky. Z těchto slov si vyvodím jednu věc - obranyschopnost naší země je ohrožována a je jedno, jestli neschopností jednoho či zlou vůlí jiného. Ohrožování naší obranyschopnosti je rozhodně hodno pozornosti nás všech v tomto sále. (V sále je stále hluk.)

Za druhé, toto interní přetahování v rámci ANO má dopady na zájmy České republiky a její zahraniční politiku a to musí být věcí nás všech. Jak v případě radarů, tak v případě víceúčelových vrtulníků taháme naše spojence a přátele po léta za nos. Vypadáme nejenom neschopně, ale i nevěrohodně. Co si má pomyslet izraelská vláda, se kterou se léta jedná prakticky o každém detailu? Co si mají myslet Američané, kterým bylo přislíbeno, vycházím-li z otevřených zdrojů, konkrétně ze slyšení Kongresu z loňského roku, že bude smlouva na vrtulníky podepsána letos na jaře? Opakovaně v médiích pan ministr obrany -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším. V sále není dostatečný klid a já bych chtěl poprosit poslance, aby věnovali pozornost návrhům na změnu pořadu. Zároveň vás upozorňuji, že máte už jenom dvě minuty na přečtení návrhu.

 

Poslankyně Jana Černochová: Opakovaně pan ministr obrany, tehdejší, říkal, že vše je připraveno k podpisu a vlastně nic nemá bránit tomu, aby tyto smlouvy byly uzavřeny.

Nezmiňuji ani ostatní státy, které se účastnily posledních debat o dodávkách techniky ve prospěch Armády České republiky.

Takže to, co předvádí exministr obrany a současná ministryně obrany, je natolik závažné, že to nemůžeme nechat bez projednání v tomto sboru. Kdyby to závažné nebylo, jistě by pan premiér Babiš k této věci nesvolával Bezpečnostní radu státu.

Proto vás prosím o podporu tohoto mého návrhu, abychom o těchto závažných skutečnostech mohli jednat a abychom měli dostatek informací od vlády. Neumím si totiž představit, že by v jiném volebním období tak závažné obvinění ministryní druhého ministra nechávalo zákonodárný sbor v klidu, pokud to nenechává v klidu orgány činné v trestním řízení. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, paní poslankyně. Dovolím si upozornit, že paní ministryně je dnes omluvena na celý den, takže bychom to dali na to úterý?

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale to, že tady není paní ministryně, mě až tak moc nezajímá. Já si myslím, že je tady skutečně velmi zásadní věc, kterou bychom měli projednat. Tak pokud paní ministryně tady není, nechť tady je pan premiér, případně - příště zase můžeme čekat, že tady nebude bývalý ministr obrany Stropnický. Ne. Podala jsem návrh na dnešek a podala jsem návrh na úterý. Věřím, že Sněmovna to cítí stejně jako já, že skutečně tyto záležitosti sem patří, protože není možné, abychom se tvářili, že neexistují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Doplním tedy, že mi dorazila i omluvenka pana premiéra v demisi Babiše na celý den, a když už jsme u těch omluvenek, tak i od paní poslankyně Miroslavy Hradilové (poslankyně toho jména ve Sněmovně není) dnes mezi 9.00 a 10.30 ze zdravotních důvodů.

To byly návrhy na změnu pořadu. Já se chci zeptat, jestli má ještě někdo další návrhy na změnu pořadu. Pokud tomu tak není, přistoupíme k jejich schvalování v pořadí, v jakém byly doručeny.

 

Jako první je zde můj návrh na seřazení bodů, které se týkají celostátního referenda, za sebe za bod číslo 23. Ptám, jestli jsou všichni přihlášeni. Já vás poprosím o přihlášení. Prosím o klid v sále. Doufám, že všem je jasné, o čem se hlasuje.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro bylo 114, proti 1. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Pozvu poslance do sálu. (Gonguje.)

 

Další návrh bylo pevné zařazení bodu číslo 114, to jsou státní vyznamenání, dnes po případném bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, bylo přihlášeno 151 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Pak je tady třetí návrh, paní poslankyně Jany Černochové, na zařazení nového bodu Informace vlády o údajných závažných pochybeních na Ministerstvu obrany, čili nejdříve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na pořad a pak budeme případně hlasovat o jeho pevném zařazení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na pořad schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 77 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro 60, proti 10, zdrželo se 82. Návrh nebyl přijat, byl zamítnut.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu, takže se můžeme vrhnout na první zařazený bod, to znamená bod z bloku třetích čtení. Tím je

 

76.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal na navrhovatele hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák a zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jakub Janda. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, garanční výbor se s tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí ze sálu. Poprosím o klid. Nevidím, že by se někdo hlásil ze sálu, tedy rozpravu končím.

Prosím, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje. (Nebyl.) V tom případě prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP