(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji za závěrečné slovo. Ptám se paní profesorky Válkové? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že by bylo zbabělé, kdyby se v této těžké situaci zpravodajka ráda vzdala, což bych skoro téměř učinila, svého slova, a já otevřeně řeknu svůj názor.

Hlasujte každý podle svého vědomí a svědomí. Já vám můžu garantovat pravdivost slov ministra spravedlnosti, pokud říká, že se na tomhle zákonu pracovalo dlouze. Ale pravda je také, že i přesto, že se dlouze pracovalo, tak některé připomínky zapracovány nejsou. Mně nejvíce osobně vadí, že i když zákon nestanoví samozřejmě žádnou hierarchizaci těch institucí, jako je znalec, znalecká kancelář a znalecké ústavy, tak svým obsahem tam to privilegované postavení znaleckých ústavů je. Ale dejme tomu, že věřím tomu, že Ministerstvo spravedlnosti splní svůj slib a nebude bránit v rámci druhého čtení tomu, aby v tomto směru došlo k relativně zásadní věcné změně, kde přehodnotíme postavení znaleckých ústavů.

Takže na tomto jednom příkladě vidíte, že je to taková trošku hamletovská otázka. Já sama budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. Tímto jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o předložených návrzích. Takže máme tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a máme tady návrh na zamítnutí. Hlasoval bych v tom pořadí, ve kterém jsme tyto návrhy obdrželi.

Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Mám žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže já zopakuji ještě to, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zdvihněte ruku, stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zdvihněte ruku, stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 116, přihlášeno 133 poslanců, pro 46, proti 38, zdrželo se 49. Takže návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, který předložila paní poslankyně Jana Levová, a to je na zamítnutí předloženého návrhu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 117, přihlášeno 133 poslanců, pro 47, proti 58, zdrželo se 28. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Takže... (Hlásí se poslankyně Černochová.) Dobře. Ano, prosím. Paní poslankyně, prosím, vystupte s přednostním právem.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to hlasování je poměrně zajímavé v tom, že se tady řada kolegů zdržuje - já mám pocit, že skutečně řada zejména kolegů z ANO je poněkud zmatená z toho, že bývalá paní ministryně říká něco, současný ministr bez důvěry říká něco. Chápu, že je pro vás složité chovat se stejně k sobě, jako se k sobě chová pan ministr Stropnický s paní Šlechtovou. Zaplať pánbůh, tohle nám tady nepředvádíte. Ale přesto si myslím, že určitě byste si to na klubu hnutí ANO měli vyříkat. Stejně jako bychom si to chtěli vyříkat my na klubu občanských demokratů, jak budeme dále postupovat. Z tohoto důvodu navrhuji přestávku na jednání klubu občanských demokratů v délce dvaceti pěti minut. Dvaceti šesti minut.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, tak teď jsem se právě trošku zarazil. Takže rozumím tomu. Já vyhlašuji přestávku v délce dvaceti šesti minut, což znamená do 14 hodin. Tímto tedy ukončuji dnešní jednací den a uvidíme se v úterý ve 14 hodin. Přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP