(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Je 14.00 a já zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, pokusíme se všichni snížit hladinu hluku v sále. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo hlasuje kartou náhradní. Pan poslanec Munzar hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Ivan Adamec bez udání důvodu, Balcarová Dana od 17 hodin z rodinných důvodů, Ondřej Benešík do 14.30 z pracovních důvodů, Jan Birke z pracovních důvodů, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Milan Feranec do 15 hodin z pracovních důvodů, Alena Gajdůšková z pracovních důvodů, Radek Holomčík z rodinných důvodů, Lukáš Kolářík z rodinných důvodů, Radek Koten z pracovních důvodů, Lenka Kozlová z osobních důvodů, Patrik Nacher do 19 hodin z rodinných důvodů, Tomio Okamura z osobních důvodů, Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, Pavel Růžička do 16 hodin z pracovních důvodů, Petr Sadovský z pracovních důvodů, Julius Špičák do 14.30 z pracovních důvodů, František Vácha z pracovních důvodů, Radovan Vích z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá Alena Schillerová z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z pracovních důvodů, Ilja Šmíd z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan místopředseda Hamáček.

Nejprve bych vás chtěl informovat o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme tuto změnu schváleného pořadu 13. schůze: bod 46 v pořadu, sněmovní tisk 170, o přístupnosti internetových stránek a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, první čtení, zařadit na dnes, v úterý 29. května, po již pevně zařazených bodech, to znamená jako pátý bod.

A ještě jedno organizační sdělení. Ve čtvrtek 31. května bude od devíti hodin probíhat 14. schůze Poslanecké sněmovny. V případě jejího ukončení ještě před polední přestávkou bychom pokračovali v přerušené 13. schůzi. Tím pádem bychom od 14.30 hodin projednávali také ústní interpelace - to je bod 116. V této souvislosti připomínám, že do 11 hodin bude nutné podávat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

To je z mé strany vše. A nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartošek k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já přicházím s návrhem, abychom bod č. 109 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, sněmovní tisk 150, zařadili na pátek jako první bod, případně jako první bod po bloku třetích čtení.

Je to z toho důvodu, že co se týká zahraničních misí, měli bychom respektovat armádu a naše vojáky, kteří budou nasazovat životy, aby armáda měla možnost včas se na tyto mise připravit, aby mohla všechno zorganizovat. Abychom ji nevystavovali zbytečnému tlaku s tím, že budeme přemýšlet, zda to schválíme teď, anebo až na podzim. Myslím si, že to je věc, která je nadstranická, jednoznačně stvrzující naše spojenectví v rámci Severoatlantické aliance, a náš příspěvek k naší bezpečnosti.

Takže děkuji a žádám vás kolegyně a kolegové za podporu zařazení tohoto bodu na pátek. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zavnímal jsem to tak, že nejprve budeme hlasovat jako první bod, a když by hlasování neprošlo, tak první bod po třetích čteních. Anebo to nějak ještě... Nebo chcete jedno hlasování? Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já to doplním. Tak jak jsem to konzultoval, tak v pátek by teoreticky mohla uplynout lhůta jednoho třetího čtení. To znamená, tak jak to mám odkonzultováno. Je možné to zařadit jako první bod po bloku třetích čtení. Tímto způsobem bych to nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, dobře. Takže jedním hlasováním. Děkuji.

Tak, máme tu vícero přednostních práv. Nejprve pan předseda Chvojka, poté pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil navrhnout na pevné zařazení tyto dva body, bod č. 36 a bod č. 34. Bod č. 36 je zákon o zálohovaném výživném, bod č. 34 je zákon o náhradním výživném.

Můj návrh vychází z dohody s KSČM a byli bychom rádi, kdyby se tyto dva body zařadily pevně zítra po těch pevně zařazených bodech odpoledne. To znamená, tam je bod 29, 6 a 17, tak potom 36 a 34, s tím, že by bylo samozřejmě ideální, ale o tom budeme nejspíš hlasovat až potom, pokud se podaří pevně zařadit, aby byla k těmto dvěma bodům sloučena rozprava. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh na doplnění programu jednání této schůze, a to o sněmovní tisk 50, aby byl doplněn do bloku druhých čtení a do bloku třetích čtení. Tím, že pokud by prošel tento návrh, tak navrhuji zařazení na pátek 1. června druhé čtení a na 15. 6. třetí čtení. Jde o sněmovní tisk 50, který rozšiřuje působnost zákona o registru smluv na státní společnosti, jako je ČEZ.

My jsme šli do Poslanecké sněmovny s tím, že chceme maximální průhlednost fungování státních firem, protože Piráti jsou protikorupční strana. A protože už uplynuly lhůty pro projednání tohoto tisku, které byly touto Poslaneckou sněmovnou stanoveny na 80 dnů, tak bych vás chtěl požádat o to, abychom dozařadili tento bod a mohli ho projednat ještě na této schůzi. Už ho projednal garanční výbor. Garanční výbor pro veřejnou správu s návrhem souhlasil a doporučil ho Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů. My jsme ho v dobré víře podpořili na zařazení na některé další výbory. Bohužel, na těchto výborech se to zaseklo, protože tyto výbory se rozhodly čekat na rozhodnutí Ústavního soudu.

My si myslíme, že by se to mělo projednat na této schůzi tak, abychom to stihli ideálně ještě do prázdnin. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Jenom pro jistotu si to na mikrofon zopakuji. Bude to nový bod, sněmovní tisk 50. Takže budeme nejprve hlasovat zařazení nového bodu. A vy jste chtěl v pátek 1. 6. druhé čtení? V tuto chvíli tam mají být třetí čtení a po třetích čteních první bod, pan poslanec Bartošek. Takže chcete to jako první bod úplně hned ráno, nebo chcete to třeba po tom návrhu pana Bartoška? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře. A to třetí čtení potom... jste říkal 15. 6.? Tak, děkuji.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan poslanec Gazdík a s náhradní kartou číslo 8 pan poslanec Kolovratník.

S přednostním právem - žádná další přihláška není - poprosím tedy paní poslankyni Černochovou, která má návrh k pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP