Stenografický zápis 54. schůze, 12. června 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Marek Benda


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání přerušeno na pět minut.)

Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Černochová
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - druhé čtení

Poslanec Jan Chvojka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Babák
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Pavel Staněk
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Viktor Paggio
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jan Čechlovský


12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Ivana Weberová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Stanislav Polčák


18. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Václav Zemek


35. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Poslanec Viktor Paggio
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Ivana Weberová


50. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek


51. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda


9. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Poslanec David Šeich
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Jana Fischerová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec David Šeich


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Petr Braný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba


9. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP