(10.20 hodin)
(pokračuje Blažek)

A samozřejmě dojde k tomu, a to je vždy u takovýchto norem běžné - no, chtít po komkoliv, včetně poslanců - nehrajme si prosím pokryteckou hru, že všichni poslanci čtou všechny zákony. To bych tady rád řekl, že vymlouvat se na to, že nějaký zákon je silnější - no, pokud chceme hrát tuhle hru, že čtou, tak bych to chtěl vidět. A myslím, že to tak není, a dokonce to ani nevadí, protože zákony nemusí být o tom, aby všichni všechno četli. Jde pouze o to, abychom se tady přesvědčovali o tom, jaký směr je správný.

Ale co jsem chtěl říci ještě k tomu, je to, že si opravdu nemyslím, že to způsobí takovou tragédii, pokud jde o nutnou znalost práva, a uznávám, že žádný občan teď o nedělích nečte občanský zákoník, ale seznámit se s tím bude muset. Času na to bylo dosti, aby se s tím zákoníkem všichni seznámili, a samozřejmě že problémy s každou takovouto změnou budou, ale otázka je míry toho, jestli je lepší, aby se nový zákon udělal i s těmi riziky, že samozřejmě budou neznalosti, budou určité problémy, a my si myslíme, že to za to stojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Faktická - pan poslanec Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já myslím, že z každé diskuse, která bude vedena k občanskému zákoníku, musí vyplynout pro obyčejného občana poznání, že za nový občanský zákoník je plně odpovědná tato vládní koalice, která dožívá. Protože já jsem schválně ve svém vystoupení uváděl, že pro právníky to možná není tak složitá situace, ale lidé, kteří se pohybovali - tady bylo řečeno od roku 1964, ale byly desítky, samozřejmě desítky novelizací - v nějakém právním prostředí, v nějakém právním vědomí, tak najednou všechno mohou zahodit. A to se týká milionů lidí. Takže to není žádná legrace a myslím si, že za to nesete vy plnou odpovědnost a měli byste si to uvědomit!

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr spravedlnosti Blažek. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: To, že odpovědnost za tento zákon a ostatní zákony, které s ním souvisejí, má vládní koalice, je pravda a je to věc hlasování. To si myslím, že není nic nového. Vládní koalice tuto zodpovědnost přijímá. Problém u těchto věcí je ten, že se to nedá vyhodnocovat 3. ledna příštího roku, ale až za pět až deset let. A možná se stane, že ti, kteří dnes horují proti této normě, budou říkat "ale my jsme vlastně byli pro", protože to vyhodnocení se pozná pouze v čase. A naprosto vím, že 5. ledna už vidím některé zprávy od těch, kteří si říkají novináři - prosím, opakuji, kteří si říkají novináři, od novinářů to nebude, ale od těch, kteří si říkají novináři. To budou ty jednotlivé příběhy, jak je strašně nejasno, jak se hroutí svět. Ale tak to nebude a hodnoťme to opravdu po letech. To se nedá hodnotit dříve.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Faktickou má pan poslanec Polčák, je-li to tak. (Ano.) Faktická poznámka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já pouze stručně poznamenám, že samozřejmě tuto sérii balíků zákonů navrhla tato vláda. To je nepochybné. Ale je třeba říci, že ani Senát, který je ovládán opozicí, do tohoto balíku nezasáhl. Nový občanský zákoník nebyl Senátem ani zamítnut ani vrácen. Já jsem patřil do jisté míry ke kritikům předlohy, snažil jsem se ji měnit uvnitř na půdě ústavněprávního výboru, kdy jsme tedy zasedali skoro každý týden předloňské prázdniny, a bohužel tedy ti kritikové a ti, kteří měli k tomu zákonu co říct, tak buďto tedy mlčeli a mlčí dodnes, anebo tedy potom bohužel jejich političtí reprezentanti, zejména z levicové části politického spektra, neodvedli tu práci, kterou odvést měli. Prostě Senát tento zákon nevrátil, a pokud je mi známo, tak dokonce i někteří opoziční poslanci hlasovali pro přijetí tohoto nového občanského zákoníku.

Já to nechci nikterak vyzdvihovat, ale pokud je hovořeno o tom, kdo za co může, tak bych nejprve skutečně počkal nějaký legislativní čas. Já osobně si myslím, že kdyby došlo k odložení účinnosti občanského zákoníku o několik měsíců nebo rok, tak se ještě nic tak dramatického nestane, ale je otázkou, do jaké míry už stávající odklad, který je, je dostatečný vzhledem k tomu, že praxe se skutečně připravuje. To je nepochybné. A na druhou stranu žádné relevantní návrhy - ve směru tom, že by se měl občanský zákoník odložit - z odborných kruhů já bohužel neslyším.Seminář k tomu byl konán a opravdu tyto názory bohužel byly krajně menšinové ve vztahu k názoru, který prezentujete vy.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu zpravodaji. Ještě znovu pan poslanec Chvojka a řádná nebo faktická? Faktická, dobře. Faktická poznámka pana poslance Chvojky.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, už snad opravdu naposledy. Vy jste, pane... (Poznámky ze sálu, nesrozumitelné.) Paní kolegyně Kohoutová, nechte mě být, prosím vás! (Pobavení.)

Pan kolega Polčák neřekl jednu věc. Oni většinou na ty semináře zvou právníky a profesory a docenty a doktory, kteří se samozřejmě na procesu přípravy a psaní nového občanského zákoníku podíleli, takže samozřejmě co od nich asi tak můžeme čekat, než že budou pro nový občanský zákoník, protože ho spolutvořili. To je jasné.

Chtěl bych se zeptat pana ministra na jednu věc, protože on na ni stále neodpověděl - jestli mu přijde korektní a standardní, že tady v půlce června, to znamená v půlce roku a ve druhém čtení teprve, projednáváme takto zásadní zákony, které mají nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku. To znamená, nejenom tento zákon, kde se mění 71 zákonů, ale i ty čtyři další. Mě to prostě zajímá! Proč v půlce června projednáváme tyto zákony ve druhém čtení, když přitom mají být účinné za půl roku. Mně to přijde velmi nestandardní a myslím si, že je to k neprospěchu legislativního procesu, a bojím se, jak jsem řekl, že od 1. 1. nastane velký chaos. Najde se tam spousta chyb, opět to bude omlacováno o hlavy poslanců kvůli tomu, že něco chválili, ani nevěděli co. Vy jste říkal, že poslanci to ani nemusí číst. Dobře, koaliční poslanci asi zákony nečtou a schvalují jenom to, co jim vláda nařídí, ale já si myslím, že poslanec by měl mít dostatečný prostor pro to, aby si každý zákon přečetl, nebo každý, který se týká jeho oblasti či výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane poslanče. Já jen pro záznam řeknu, že vám paní poslankyně Kohoutová nic nedělala. To je třeba, aby bylo zaznamenáno pro historii. (Pobavení.) Pan poslanec Paggio - faktická.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji za slovo, pane předsedající. K panu kolegovi Chvojkovi - skrze předsedajícího -, který to téma donekonečna ředí až do naprosto homeopatického roztoku. Mě jenom mrzí, že jste ráno v té tramvaji neměl Italy, to byste určitě tak aktivní nebyl, a nabízím se, že vám rád zaplatím lístek, abyste se projel znovu, abychom se mohli posunout dál. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan ministr přihlášený řádně s přednostním právem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Byl jsem dotázán nebo vyvolán. Korektní? Podívejte, kdyby nový občanský zákoník byl ve Sněmovně tři měsíce a směřoval ke schvalování, tak samozřejmě by to nekorektní bylo. Ten zákon se připravoval více jak deset let. Tady není co vytknout! Pokud jde o to, že tu od března leží několik návrhů zákonů a teď je červen, a byly tři měsíce na to, aby se s tím každý seznámil, to znamená nejen poslanci, veřejnost, to já za korektní považuji. A považuji za nekorektní, kdyby se tady naopak návrhy zákonů povalovaly delší dobu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: To bylo jasné slovo. (K posl. Chvojkovi:) Mám to vnímat jako faktickou, nebo řádné přihlášení? Faktickou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: K panu Paggiovi, který se snaží dělat chytrého. Myslím si, že homeopatický roztok je blbost, to prostě neexistuje. To je nějaká vaše smyšlenka.

Druhá věc. Já tramvají jezdím každý den na rozdíl od véček či LIDEM, kteří jeli do Sněmovny tramvají jenom jednou, a to když byl první den schůze a tenkrát si označili lístky. Od té doby jsem tam nikdy žádného véčkaře či člena LIDEM nepotkal. Takže to je jenom taková krátká poznámka a myslím si, že už bychom toto téma mohli zakončit, protože se trošku motáme v kruhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já ještě zareaguji na pana kolegu Chvojku. Vy jste takový ještě mladší člověk, takže já bych vám rád jako už starší člověk řekl, že čím jste starší, tím je spousta věcí rychlejších... (Pobavení.) Protože se smějete, jestli jste mě nepochopil správně, já mám na mysli čtení samozřejmě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsme stále v obecné rozpravě. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. Byl předložen návrh na zamítnutí, to bude hlasováno ve třetím čtení. Paní předsedkyně Klasnová se hlásí? (S kolegy se domlouvá mimo mikrofon.) V rámci třetího čtení se bude hlasovat návrh na zamítnutí. Tak.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Bendu řádně jako prvního. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP