(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Chvojka se hlásil k faktické? Ne. Takže dalším účastníkem rozpravy bude pan místopředseda Pospíšil s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedající. Já zde nechci vstupovat do debaty, kolik odborníků podporuje - nepodporuje občanský zákoník atd. To každý z nás vidí. Samozřejmě vždycky se najdou mezi tisíci právníky ti, kteří nebudou chtít změnu a nebudou se chtít učit nový zákon atd.

Ale korektní je to, co tady řekl pan předseda ústavněprávního výboru. Když se udělá na půdě Sněmovny debata a seriózní seminář o odložení nebo neodložení občanského zákoníku, tak tam ti odpůrci nepřijdou. A neřeknou, co věcně má být jinak. Přijdou tam dva tři s debatou typu: Nejsou tam archaické termíny? Má tam být výprosa? Má tam být výminek? Má tam být pacht? To já slyším, dámy a pánové, deset let. Ale všem jsem tu dobu, co jsem na půdě Poslanecké sněmovny, a čtyři a půl roku jsem byl ministrem spravedlnosti, říkal: Máte-li nějaké věcné námitky proti novému občanskému zákoníku, přijďte a budeme se o tom věcně bavit. Mimo poslance Křečka, vážený pane Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, nikdo nepřišel s věcnými podněty z řad opozičních poslanců a neřekl: Toto je třeba změnit, tady dáváme na stůl konkrétní pozměňovací návrhy a konkrétní změny. Vždycky to byly obecné debaty o tom, jestli má, nebo nemá tam být termín pacht. To já považuji za strašně málo a musím říci, že ta debata se vůbec neposunula a je pořád v této obecné rovině.

Ale proč jsem se přihlásil? Já zde musím reagovat na pana poslance Chvojku, který na nás útočí z důvodu naší rychlosti a řekněme toho, že není možné, aby se zákonodárci a následně občané seznámili s doprovodnou legislativou. Ale řekněme si, co je příčina. Příčina je, že jsme se nebyli schopni domluvit s demokratickou opozicí, vážený pane poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, na tom, jak má takovýto základní zákon země vypadat. Mě to velmi mrzí. Ale já se snažil celou dobu coby ministr najít shodu na tom, aby jako byl trestní zákoník průmětem všech demokratických politických stran, aby stejně občanský zákoník, který by zde měl platit desítky let, byl průmětem shody všech demokratických politických stran zastoupených ve Sněmovně.

Bohužel vy jste přistoupili k občanskému zákoníku zcela politicky, byť je to návrh, který je napsán v kontextu vlády Miloše Zemana. To je třeba říci. Miloš Zeman jako premiér byl ten, kdo zadal zpracování nového občanského zákoníku. Vybral tým, který tu kritizujete. Byl to tým vybraný Milošem Zemanem a jeho ministrem spravedlnosti. My jsme do toho vůbec nezasahovali. To znamená, já bych logicky předpokládal, že pro sociální demokracii to tedy bude přijatelný návrh zákona, když je to text zadaný a zpracovaný ve věcném záměru přijatém Zemanovou vládou. Vy jste k tomu přistoupili politicky a návrh jste odmítli! Takže jakou jinou možnost vláda má, chce-li doprosadit po deseti letech tvrdé práce novou kodifikaci? Jakou jinou možnost má, než všechny práce ukončit v tomto volebním období? Tedy není to zbrklost vlády, ale bohužel neochota domluvit se na občanském zákoníku jako na zákonu, který zde bude platit desítky let a který, opakuji, byl zadán ve věcném záměru za vlády Miloše Zemana.

Tedy netlačte prosím a neříkejte, že to je licoměrnost vlády. Je to dáno tím, že zde bohužel není shoda. Já toho velmi lituji. A že bohužel se vede debata o tom, jestli občanský zákoník bude účinný od 1. ledna, anebo nebude účinný nikdy! Nebavme se pokrytecky o odložení účinnosti! O tom přece vůbec ta debata není! Neříkejme veřejnosti, že zde je varianta, že občanský zákoník bude platit třeba od roku 2015! Vy ho celou dobu populisticky, bohužel bez argumentů politicky kritizujete a je zcela zjevné, že v případě vaší vlády, pokud ten zákon nebude účinný, tak ho zrušíte. Takže říkejte veřejnosti, že jsou dvě varianty. Buď bude účinný od 1. ledna 2014, anebo nebude účinný nikdy. A budeme mít v Čechách do budoucna zákon z roku 1964. To už je potom svědomím každého, jak k tomu přistoupí. Ale platí tady, že třetí varianta, odložení účinnost o rok, zkrátka a dobře není politicky reálná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: S přednostním právem, omlouvám se, pane kolego (k poslanci Paroubkovi), pan ministr Blažek.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já chci podpořit to, co říkal kolega Pospíšil. Ale jednu věc musím říct. Jirko - v Čechách a na Moravě. Děkuji. (Úsměv mezi některými přítomnými.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihláška patří panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím říci, že jsem nechtěl zasahovat do téhle té diskuse, ale musím konstatovat, že výkon bývalého ministra spravedlnosti mě nadzvedl ze židle. Já bych mu chtěl říci, že jeho vystoupení jednak bylo farizejské a také demagogické.

Nesvádějte, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, věci na pana prezidenta. Tým, který vznikl, byl samozřejmě úplně jiný po deseti letech než ten, který byl na počátku. Problém byl, že nikdo pana profesora Eliáše nekorigoval. To, co tady vzniklo, je pro běžného občana - a prosím, abychom my, tj. ti z nás, kdo jsou právníci, trochu abstrahovali od své profese, včetně bývalého ministra spravedlnosti, protože pro běžného občana tento nový občanský zákoník nebude žádným dobrodiním, ale bude něco, co mu bude vyhánět z kapsy více peněz, protože bude více závislý na advokátech nežli dosud. A to je možná ten důvod, proč tahle záležitost celá vznikla. Takže je to jedna z nedomyšlených reforem téhle té vlády. (Hlasitý projev.)

A samozřejmě že jde o to, kdyby se to posunulo o rok dál, no tak už by to neexistovalo. To je zřejmé. A o to tady jde. A myslím, že by to bylo dobré, protože tohle je návrat do Rakouska-Uherska, do jeho právního systému. A je to špatně! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Chvojka. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl nejprve reagovat na pana kolegu Staňka, který mi řekl, že jsem důstojným nástupcem pana kolegy Zaorálka. Pro mě to je pochvala. Mě jste nijak neurazil, naopak, velmi si toho cením. Moc děkuji, protože považuji Luboše Zaorálka za jednoho z nejlepších řečníků této Sněmovny.

Já bych to krátce shrnul ze svého pohledu. Prostě od 1. 1. 2014 nás čeká velký chaos. Bude nový občanský zákoník. Máme dnes tady zákon, který novelizuje 71 zákonů. Máme tady zvláštní řízení soudní. Máme tady novelu občanského soudního řádu. Máme tady zákon o veřejných rejstřících. Máme tady zákon o veřejné prospěšnosti. Budeme mít nový katastrální zákon, kde, jak víme, koaliční poslanci také nasekali mnoho a mnoho chyb. Takže od 1. 1. nás čeká velký chaos. To je krátké, jednoduché a myslím zásadní sdělení pro veřejnost. A za ten chaos může tato vláda a poslanci, kteří budou hlasovat či kteří hlasovali pro zákony související s novým občanským zákoníkem.

Doufám, že vystupuji dnes naposled k tomuto, protože už k tomu není co říct. Prostě legislativní práce je špatná. Myslím si, že když se dá do legislativního procesu - (Z pravé části pléna se ozývá: Neječ!) Já mluvím jenom nahlas, neječím.

Takže když se dá do legislativního procesu zákon o 1 300 stránkách, týden potom se v prvním bodě projednávání Sněmovny mění 71 zákonů, tak si můžete říkat, co chcete. Můžete říkat, že legislativní práce postupují podle plánu. Ale nepostupují. Vy jste navrhovali u všech těchto zákonů zkrácené čtení, u některých to prošlo, u některých to neprošlo. Prostě legislativní práce na těchto zákonech jsou špatné. Čeká nás od 1. 1. velký chaos a můžete za to vy! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr Blažek se hlásí. Přednostní právo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já bych rád zareagoval na pana poslance Paroubka. Je jeden citát, na který jsem si teď vzpomněl, z dějin evropského práva, napsal to nějaký německý profesor, teď nevím to jméno. Vy jste mluvil o těch advokátech, jak budou více potřeba. A ten citát zní zhruba tak, že po Francouzské revoluci nastal takový právní chaos, že z toho prospěch měli pouze advokáti. Jenomže tady je velký rozdíl. Francouzská revoluce způsobila přejezdy armád, války, konfiskace, obrovské převody majetku, zatímco nový občanský zákoník znamená pouze to, že se mění právní prostředí. Mění se řekněme terminologie, a to zásadním způsobem, mění se vůbec pohled na to, jak lidé mohou vstupovat do právních vztahů, nebo nemusí. Ale je to od 1. ledna. A ti, kdo ho chtějí, můžou zůstat klidně v těch starých v uvozovkách vztazích. To znamená, nevím, proč by měli advokáti z toho mít takový obrovský prospěch, jak říkáte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP