(12.40 hodin)
(pokračuje Šeich)

Česká republika mohla být třetí zemí a jednou z prvních, kdy teprve Evropská unie ještě daleko před krizí v roce 2011 začala přicházet na to, že s financemi se také něco může dít špatného, že ta doba konjunktury a růstu nemusí být trvalá. Čili takový dokument kdyby Česká republika již v roce 2002 mezi prvními zeměmi v Evropě přijala, tak její ekonomika mohla být samozřejmě ve zcela jiné kondici a v době raketového a zcela enormního ekonomického růstu, přesahujícího 6 % za doby vlády sociální demokracie a jejího předsedy vlády pana poslance Paroubka v té době, tak samozřejmě nemohla by v takovéto době zcela bezprecedentně utrácet v době vysokého ekonomického růstu a všechen tento růst promrhat a poslat vniveč. V současné době, v době toho pádu, který samozřejmě v ekonomikách s růstem i pád přichází, je to cyklus přirozený, ale ne dobrý, je to cyklus velmi nešťastný pro ekonomiku, ale prostě přichází, tak v takovou chvíli mohla mít rezervy. Tak jako domácnost si tvoří rezervy v době, kdy vydělává přebytky, tak si na doby horší, na doby stárnutí, nemocí, krizí, prostě něco šetří. Takže my jsme si nenašetřili a samozřejmě tato vláda není v záviděníhodné situaci, protože v době, kdy celá evropská ekonomika jde ke dnu, tak i Česká republika pochopitelně jde ke dnu svou ekonomikou a není kde brát, nejsou žádné rezervy, žádné přebytky. Čili této situaci by takový dokument mohl bránit.

Státnická dohoda se sociální demokracií bohužel možná není. A velmi mě to mrzí, protože dohoda s nejpřednější opoziční stranou by velmi přínosná byla, tak skutečně každodenními průzkumy veřejného mínění skutečně uvažuje momentálním volebním ziskem, momentální vidinou volebního zisku a momentálními volbami a není v těchto státnických odpovědných a střednědobých dimenzí schopná uvažovat. Takže musím říct, že v této chvíli promeškáme tu příležitost možná podruhé, protože jednou jsme ji promeškali, a to znovu připomínám, již více než před deseti lety, kdy sociální demokracie v roce 2002 takovýto obdobný návrh zákona zamítla již v prvním čtení. Teď se ten zákon dostal do druhého čtení, ale musím říct, že jsme v situaci, kdy jsme velmi blízko toho, že podruhé v historii České republiky zmeškáváme příležitost pro zdravé finance a zdravé hospodářství pro její občany. A mě to mrzí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Šeichovi. Nyní zde mám tři faktické poznámky. První je pan poslanec Foldyna, potom pan poslanec Paroubek, potom pan poslanec Urban. Pane poslanče Fondyno, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane místopředsedo. Moji kolegové, moje kolegyně, já si dovolím jednu poznámku k tomu, co tu kolega Šeich řekl. Kolega Šeich je mladý sympatický člověk a já ho mám poměrně rád, nicméně mě překvapil tou demagogií, s kterou tady přišel, jakým způsobem hovoří o těch státních dluzích. Pan poslanec Šeich jako by zapomněl na roky 1997, 1998, v jaké situaci se tato země nacházela, kdy ji vláda sociální demokracie po vás, pane kolego Šeichu, převzala. Vy jste vytvořili ohromný dluh, ohromné problémy hospodářského charakteru, ještě jste předběhli tuto hospodářskou krizi. My jsme ji potom museli řešit. V současné době, poté co vy skončíte, tato země bude mít opět ještě větší dluh. A já bych to přirovnal ke slovům, která tady používal v této Sněmovně v době vlády Miloše Zemana on. On říkal: Vy jste převzali tuto zemi jako poměrně slušně fungující auto, vylágrovali jste motor, na nás je, abychom opravili motor, dolili benzin, dojeli ujevší nám peloton, to znamená, my musíme přidat plyn a řešit věci opět zase po vás.

Pane kolego Šeichu, vy jste opravdu zapomněl na to, v jaké situaci a v ekonomice jste odevzdávali zemi v roce 1998? A vy jste tady přece od roku 2006 vládli -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vás prosím, abyste se obracel na pana kolegu Šeicha mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já se budu obracet na pana kolegu Šeicha a on mi to odpustí. Já se omlouvám.

Prosím vás, neříkejte tady takovou demagogii. My samozřejmě tento zákon nepodpoříme, protože je naprosto v této chvíli a v reálné situaci naprosto nesmyslný.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Foldyna. Další faktická pan poslanec Paroubek. Prosím. Stahuje. Pan poslanec Urban stahuje. S přednostním právem pan ministr Stanjura, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Dolejš a po něm pan poslanec Paroubek. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Jenom pro pořádek. V roce 1998 jsme odevzdávali vládu my, ale před vládou Miloše Zemana tady byla úřednická vláda a ne vláda ODS. To za prvé.

Za druhé. Samozřejmě ten zákon je dobře. Samozřejmě že ukazuje pokrytectví naší levice, která tady ústy zejména prvního místopředsedy Zaorálka říká: My jsme pro podepsání přistoupení k fiskálnímu paktu. To je přece dneska hlavní proud. Česká republika se musí účastnit. A potichu říká: No, my to klidně podepíšeme, protože nás se to týkat nebude.

Všichni dobře víme, že fiskální pakt se týká pouze zemí, které platí eurem, a myslím, že i sociální demokraté přiznávají, že to v nejbližších letech nebude. To znamená, rozdíl mezi námi a vámi je tom, že my říkáme: My to nechceme podepsat, protože v eurozóně nejsme a chceme o euru referendum, ale chceme to plnit, protože není hlavní důvod, že to chce Brusel, hlavní důvod je to, že to potřebujeme my a naše země. A vy zcela populisticky říkáte, no, pojďme to podepsat a současně říkáte, no ale musíme to plnit. Protože my chceme utrácet víc. A vy tady říkáte - hrozně se těšíte, vy už víte, že budete v příští vládě, a hrozně se na to těšíte, tak uvidíme a řekneme si za rok, co na to říkáte. To bude brzdit naši vládu. Tak to ale není. Tam se mluví o schodku. A současně říkáte, my chceme zvýšit daně. No, když zvýšíte daně a víc vyberete, což jsem tedy velký skeptik, tak můžete mít vyšší výdaje. A to procento budete prostě držet. Takže pravý důvod je, že vás vůbec nezajímá fiskální pakt a pravidla a to, co dneska říká mainstream v Evropské unii, že ti samí, kteří se nám před lety smáli jako ODS, že chceme zákon o finanční odpovědnosti a o vyrovnaném státního rozpočtu, ti samí nám dneska v té Evropě říkají, my chceme přece finanční ústavu. Bez toho přece nemůže taková evropská země fungovat. A vy, přestože jsme vám uhnuli ve všech vašich požadavcích na změkčení, tak jste se rozhodli, politicky legitimně, já myslím, že je třeba říct, že opozice se může rozhodnout, jak uzná za vhodné, vy jste se prostě rozhodli, že žádná finanční ústava nebude, žádné limity hospodaření vládě nenastavíte, protože se hrozně těšíte, až začnete rozdávat z cizího, to znamená z našich daní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Urbana a po něm s přednostním právem pan předseda Bárta.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že každý dnes vidí, že to, co si tato vláda dala do vínku, že bude vládou rozpočtové odpovědnosti, je dost směšné. Proč jste, kolegové z ODS, nepodepsali to, co chcete podepsat teď na začátku svého volebního období, když jste říkali, že jste vládou rozpočtové odpovědnosti? Proč jste to neudělali? Protože jste zadlužovali tuto zemi dramatickým způsobem dál! Každý rok ji zadlužujete. Říkáte, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti. Podrazili jste hospodářský růst v České republice! Proč jsme na tom hůř než Slováci, Poláci, Maďaři? Protože jste tupými škrty podtrhli tuto ekonomiku. Teď budete dávat moudré rady, jak se to má dělat! No prosím, to je opravdu velmi směšné! (Potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se velmi omlouvám panu poslanci Bártovi. Zapomněl jsem na faktickou poznámku pana poslance Filipa a po něm s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Potom dostane slovo pan poslanec Bárta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Byla to hezká řeč pana ministra Stanjury. Měla jednu velkou chybu. Protože tato vláda neudělala nic, co by odpovídalo alespoň tomu, co předložila. A nezapomeňme, že ve státním závěrečném účtu je jasné upozornění na to, že jste zadlužili tento stát těmi nečerpanými věcmi, které jste si odložili, a čekáte, kdy se to udělá, o 134 miliard! Tak prosím vás nelžete!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Máte své dvě minuty. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP