(12.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Jana Chvojku, po něm je přihlášen pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu krátký, protože většinu možných výhrad a případných problémů už řekli kolegové přede mnou, například pan kolega Paroubek i překvapivě pan místopředseda Pospíšil.

Ano, máme zde zákon, který já považuji za velmi důležitý. Je to v podstatě úprava systému státního zastupitelství, tak jak teď funguje dvacet let, tak je to revoluce dle mého, nejde o evoluci, ale o revoluci. Je otázkou, zda některé věci nešly udělat jinak, lépe, či jestli by nebylo možné je vůbec nedělat. Nicméně je potřeba se na systém státního zastupitelství podívat, protože ten zákon vznikal po revolučních dobách a spousta věcí za těch dvacet let je už jinak.

Chtěl bych upozornit na jednu věc, které se dotkl pan místopředseda Pospíšil, ale myslím, že ji dostatečně nezdůraznil. Tou věcí je institut výjimky pro nejvyššího státního zástupce z hlediska zániku jeho funkce po nabytí účinnosti nového zákona o státním zastupitelství. Pokud to trochu personalizujeme, týká se to pana Pavla Zemana, kterého osobně pokládám za slušného a snad kompetentního člověka, nicméně není zřejmé, proč je výjimka u současného nejvyššího státního zástupce, který byl jmenován též před účinností zákona, který nyní projednáváme, kdy u něho není konec funkčního období ve stejném režimu, jako mají ostatní vedoucí státní zástupci, to je podle toho, kdy byl najmenován. Pokud byl pan Zeman jmenován v roce 2011, mělo by mu funkční období skončit za čtyři roky. Místo toho mu po nabytí účinnosti nového zákona o státním zastupitelství poběží automaticky nové funkční období, desetileté funkční období. Pokud by nový zákon skutečně nabyl účinnosti od 1. 1. 2015, bude pan doktor Zeman ve své funkci až do roku 2025. Ani z důvodové zprávy k zákonu k § 104 není uvedeno, proč je v případě jeho osoby činěna takováto zásadní disproporce proti jiným vedoucím státním zástupcům. Myslím si, že je to exces. Aby byl na jednom vedoucím místě patnáct let člověk téměř bez možnosti odvolání, to mi připadá jako velké riziko. Myslím si, že nejen o tomto bodu, ale i o ostatních se bude muset vést ještě velká diskuze v rámci ústavněprávního výboru.

U tohoto bodu bych chtěl dnes překvapivě pochválit pana ministra spravedlnosti, protože si myslím, že zatím předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů, co se týče zde předkládaných zákonů. Myslím si, že odůvodnění a reakce na mé předřečníky byly velmi solidní, a ještě jednou ho chválím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Pavel Blažek. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Jen reakci na pana poslance Chvojku. Protože, jak už jsem dnes jednou říkal, stárnu, prosím, abyste mi připomněl, já vám dám přehled, jak dlouho jsou funkcionáři státního zastupitelství ve funkcích. Ono totiž už to, že to bude na dobu určitou, a jestli to deset let, nebo sedm, je obrovský posun, protože za těch 23 let byli mnozí ve funkcích mnohem delší dobu, a kdyby nový zákon nebyl, tak tam budou ještě další dobu. To říkám jen na okraj. Diskutujme o tom, ale situace je dnes taková, že jsou tam mnozí mnohem déle. Neříkám, že jsou automaticky nekvalitní, ale jsou tam.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Pane ministře, děkuji za reakci. Máte pravdu, ale zde jde o hlavu systému. To je samozřejmě něco jiného, než když jde o běžného, v uvozovkách řadového státního zástupce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní má slovo pan poslanec Boris Šťastný. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, jako lékař a člověk, který se prioritně zabývá zdravotní politikou a který nemá širší povědomí o oblasti státních zastupitelství, jsem původně nechtěl vystupovat, ale debata, tak jak tady ve Sněmovně probíhá, mě přinutila k tomu, abych svůj krátký názor a postoj k této věci a k tomuto zákonu prezentoval.

Mám pocit po proběhlé debatě i po seznámení se s předmětným návrhem, že tato Sněmovna se točí v jakémsi kruhu. Že myška, která běží v tom kolotoči, nevidí ven, pořád běží, běží, běží a nesnaží se přijít s nějakým zásadním, revolučním přínosem, který by mohli ocenit především občané. Protože proč se mají měnit zákony, proč se má měnit legislativa? Já jsem přesvědčen, že proto, aby politická reprezentace garantovala svým voličům zlepšení stávajícího stavu.

Pan ministr tady řekl, a události uplynulých měsíců a let nám přece dávají za pravdu, že v oblasti jmenování státních zástupců tady probíhala velmi široká debata, mnoho střetů, politických osočování, debat o tom, nakolik existuje či neexistuje či je omezována nezávislost státních zástupců a státního zastupitelství. Hodně se diskutuje i o práci státních zástupců. Sám pan ministr hovořil o časté pohodlnosti v této sféře, nebo možná nedůslednosti. Na druhé straně zákon alespoň podle mého názoru zas tak revoluční, zásadní změnu, kterou by společnost očekávala, nepřináší. Opět to bude politicky jmenovaná reprezentace, byť zvolená v demokratických volbách, která bude rozhodovat o tom, kde bude sedět na nejvyšších funkcích státního zastupitelství který člověk.

Jsem přesvědčen, že bychom se měli zamyslet nad tím, a toto je můj konkrétní návrh a moje konkrétní prosba ať už směrem k panu ministrovi, tak i k příslušnému výboru, ale i k celé Poslanecké sněmovně. Je to návrh, který jsem dosud nikde neprezentoval a který vzešel spíše z debaty k této problematice a nad kterým jsem se dříve mnohokrát zamýšlel, ale není v napsané formě. Dávám vám všem k zamyšlení a dávám to k zamyšlení i odborníkům mimo tento sál, občanům této země. Co brání, dámy a pánové, tomu, abychom provedli skutečně zásadní revoluční změnu, která by vedla k posílení nezávislosti vrcholných státních zástupců a k zlepšení činnosti? Co nám brání, aby nejvyšší státní zástupce a krajští státní zástupci, tak jak jsou navrhováni, byli voleni přímo občany? Dávám jasný návrh, tak jak to funguje například v USA, kde státní návladní jsou účastni voleb, abychom posílili přímou demokracii. Vyzkoušeli jsme si to při tolik sledované volbě prezidenta republiky. Co brání tomu, aby byl zákon upraven tak, aby byly dány jasné obligatorní podmínky, které musí kandidát splňovat? Vláda, respektive ministr spravedlnosti by tyto podmínky ověřili a následně současně s krajskými volbami, čili bez nároku na další, dodatečné výdaje na tuto věc by se volili nejvyšší krajští zástupci. Toto je přece věc, kdy by občan dostal do ruky jasný nástroj k posílení přímé demokracie, kdy by mohl jasně konfrontovat jednotlivé kandidáty. Média, veřejnost, odborníci by tyto kandidáty dostatečným způsobem mohli veřejně prolustrovat.

Jsem také přesvědčen, že jsou velké rozdíly v trestné činnosti v krajích. Určitě jiná trestná činnost trápí jižní Čechy nebo Prahu a jiná trestná činnost trápí severní Čechy. Ti lidé by se mohli daleko více vyprofilovat směrem k těmto věcem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP