Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. června 2013 v 9.02 hodin
Přítomno: 181 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že omluveni jsou z dnešního jednání tito poslanci: pan poslanec Gregora Martin z osobních důvodů, Kádner David z osobních důvodů, Kubata Václav ze zdravotních důvodů, Matušovská Květa ze zdravotních důvodů, Parkanová Vlasta ze zdravotních důvodů, Pekárek Roman z osobních důvodů, Smutný Jan z osobních důvodů, Smýkal Josef ze zdravotních důvodů, Šulc Jiří z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů, Zemánek Jiří bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvají: ministr Petr Fiala - zahraniční cesta, ministr Jan Kubice z pracovních důvodů. Dále mi byla doručena omluva pana ministra Petra Bendla, který se omlouvá z dnešního jednání také z pracovních důvodů.

Zopakuji program dnešního jednání. Na dnešní dopolední jednání máme již pevně zařazené body, a to v pořadí bod 28, 29, 11, 12, 30, 18, 35, 50, 51 a 37. Poté bychom případně pokračovali dalšími neprojednanými body z bloku druhých čtení, případně dalšími body z bloku prvních čtení zákonů. Ještě připomenu, že na odpolední jednání máme pevně zařazené tři body: bod 47, bod 16 a bod 34.

Nyní budeme debatovat případné změny v programu schůze. Chce se někdo přihlásit k programu schůze? V tuto chvíli mám jednu písemnou přihlášku, a to přihlášku pana poslance Papeže. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Prosím o klid v sále. Poslouchejme návrh pana poslance Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu 135, sněmovní tisk 944, třetí čtení, na středu 19. 6. dopoledne jako druhý bod za již pevně zařazený první bod.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Tento návrh zákona spojuje dvě významné státní instituce do jedné, a je tedy nanejvýš vhodné, aby zákon byl přijat v co nejkratším možném termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Sděluji, že paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 1.

Kdo se dále hlásí k programu schůze? Pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a vážení pánové, měl bych jednu prosbu. Na dnešek byl pevně zařazen bod sněmovní tisk 914, bod 43 návrhu - ale nevím, jestli je to schváleného programu -, což je senátní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Bohužel ani jeden ze senátorů, kteří jsou pověřeni předložením, se sem dnes z objektivních důvodů nedostane. Proto prosím o přeřazení tohoto bodu na pátek za pevně zařazené body, protože bychom k němu jinak došli a zjistili, že jsme bez předkladatele.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Prosím pana předsedu, aby mi přišel sdělit čísla, protože v tom hluku jsem bohužel nerozuměl. Prosím o zopakování nebo upřesnění.

 

Poslanec Marek Benda: Je to sněmovní tisk 914, bod 43 původního návrhu programu. Ale já bohužel... (Informován mimo mikrofon.) Třicet sedm. Já nemám schválený program. Bod 37, sněmovní tisk 914.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, mám upřesněno. Kdo se dále hlásí k programu schůze? Pokud se nikdo k programu schůze nehlásí, máme dva návrhy, o kterých budeme hlasovat. Prosím, přihlaste se identifikačními kartami.

 

Nejprve je to návrh pana poslance Papeže. Žádá, aby byl bod číslo 135, sněmovní tisk 944, třetí čtení, pevně zařazen na středu 19. 6. dopoledne jako druhý bod za již pevně zařazené body. Doufám, že to pan poslanec potvrzuje.

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 47. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 122 poslanců, pro návrh 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pana poslance Bendy - bod číslo 37 zařadit pevně na pátek po pevně zařazených bodech.

Dávám o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 48. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 48 přihlášeno 124 poslanců, pro návrh 88, proti 18. Návrh byl také přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s veškerými procedurálními návrhy programu našeho jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP