(9.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Přistoupíme tedy k prvnímu bodu dnešního dopoledního programu, kterým je bod číslo

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Poprosím pana ministra, aby se ujal slova. Pane ministře, prosím. (V sále panuje velice hlučná atmosféra.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo, ale vzhledem k tomu, že jde o druhé čtení a v prvním čtení nevystoupil žádný poslanec, tak bych si dovolil ten luxus, že to odůvodňovat nebudu, protože jsem to učinil u prvního čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně za rychlé odůvodnění.

Poprosím o klid v sále!

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro obranu. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 928/1 a /2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Farský. (Poslanec Farský překvapen povstává - poslanci se domlouvají mezi sebou.)

Pan poslanec není zpravodaj? Je zde uveden pan poslanec Farský.

Poprosím tedy předsedu ústavněprávního výboru nebo zástupce ústavněprávního výboru, aby mi sdělili, kdo byl zpravodaj tohoto sněmovního tisku. (Poslanec Benda se domlouvá s předsedajícím.)

Dobře, vyhlašuji pět minut přestávku. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno na pět minut.)

 

Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Pauza pro určení zpravodaje ústavněprávního výboru uplynula.

Mám zde avizovanou dohodu, že tento návrh za ústavněprávní výbor bude zpravodajovat pro druhé čtení pan předseda Stanislav Polčák. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolím si pouze poznamenat, že zpravodajkou tohoto zákona, vládní předlohy, byla paní kolegyně Jana Kaslová, nicméně z jejích osobních důvodů došlo následně k převedení tohoto zpravodajování ve prospěch pana kolegy Farského. V jeho zastoupení bych si dovolil tedy přednést zpravodajskou zprávu.

Tento tisk byl přikázán ústavněprávnímu výboru, který jej projednal dne 10. dubna a přijal pozměňující návrh, jenž byl doručen poslancům pod sněmovním tiskem číslo 928/1. Jedná se pouze o technicistní změnu původní předlohy, která nikterak zásadním způsobem nezasahuje do původní předlohy. To znamená, já bych považoval za možné konstatování právě této skutečnosti, to znamená, že bylo přijato usnesení ústavně právního výboru, které v drobné části mění původní předlohu, ale nikterak ji nemění z hlediska věcného.

Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Než dám slovo zástupci výboru pro obranu, budu konstatovat, že pan poslanec Antonín Pavel má náhradní kartu číslo 16.

Nyní tedy vyslechneme zprávu výboru pro obranu. Poprosím paní poslankyni Janu Černochovou, aby se ujala slova. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu projednal vládní novelu zákona o výkonu vazby a trestu odnětí svobody na své 15. schůzi dne 30. května 2013 a usnesením výboru číslo 70 doporučuje schválit novelu ve znění pozměňujících návrhů, které jsou přiloženy ve sněmovním tisku 928/2.

Rozsáhlý pozměňující návrh, který vznikal po konzultaci s Ministerstvem spravedlnosti a Generálním ředitelstvím Vězeňské služby, byl důkladně projednán na výjezdním zasedání výboru pro obranu. Hlavním cílem tohoto pozměňujícího návrhu je stav, kdy vazba nebude horší než výkon trestu. Presumpce neviny je základním demokratickým prvkem a vazebně stíhaní nemohou žít v podmínkách horších než ve výkonu trestu. Obecně lze říci, že se mění principy, kde se vychází ze situace, která je příznivější vazebně stíhanému, a až případným rozhodnutím se uplatní pro vazebně stíhaného podmínky jiné. Obdobné změny jsou i v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody.

Jsem velmi ráda, že se po několika letech došlo k napravení dřívějších neduhů a že i na výkon vazby a trestu se nově bude pohlížet více z lidského úhlu pohledu. Děkuji za pozornost a načtu pozměňovací návrh 928/2 výboru pro obranu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP