(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To znamená to, že nám tady něco může uniknout, že ty dopady nejsme schopni domyslet, to je věc, se kterou se tady setkáváme. A říkáte, že teď potřebujete, aby to dopadlo tak, jak to má dopadnout. Nevím přesně, co tím myslíte. Tak tedy tady mám balík úprav 71 novel, 1 300 stránek. Je to prostě věc, která se, vy dobře víte, téměř fyzicky nedá zvládnout, a my budeme potom někdy později sčítat důsledky toho, co tady máme teď přijmout.

Myslím, že pan kolega Marek Benda tady prostě hájí něco, co dobře ví, že sám hájit nemůže, přesto to z povinnosti činí.

A vy nemáte pravdu, když tady citujete ústavní nálezy a tvrdíte, že to je v pořádku. Ve skutečnosti podle Ústavy poslanec má právo a nárok mít prostor a čas na to, aby se s tím, co tady schvaluje, seznámil, aby věděl, co tady dělá. Jestliže situace je taková, kvantita je taková, že se to zvládnout v tomto čase nedá, podle mě. Já jsem přesvědčen, že čas nebyl dostatečný, takhle projednávat to v balíku 71 novel je podle mě, domnívám se, že to je na hraně Ústavy, není-li to protiústavní.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je s přednostním právem pan místopředseda Pospíšil. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane předsedající. Nechci debatu protahovat, ale jedná se o tak zásadní zákon a o tak zásadní věc, že jsem si dovolil také se přihlásit a stručně k tomu vystoupit.

Chci tady podpořit slova, která tady řekl pan předseda Marek Benda. Zkrátka a dobře, prosím, kolegové a kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, kteří kritizujete techniku, že velký kodex je doprovázen jedním sběrovým zákonem, tak se podívejte, jak se přijímal trestní zákoník. Měl úplně stejný doprovodný sběrový zákon. Jak se přijímal správní řád. Měl úplně stejný sběrový zákon. A jak se přijímaly jiné velké legislativní projekty, o kterých tady hovořil kolega Benda! To je zkrátka běžný postup, který jsme užili my, který užívají jiné státy, které přistupují ke klíčovým legislativním změnám! Pokud má být zachována nějaká vnitřní koherence takto rozsáhlé novely, pak musí být odpovědný jeden resort, jeden legislativní tým, který sesbírá veškeré změny do jednoho souborného díla. Já vás tady mohu ubezpečit, a mířím tím na pana místopředsedu Zaorálka prostřednictvím pana předsedajícího, že kdybychom zde projednávali, jak on říká, každou dílčí novelu zvlášť, kdyby každou dílčí novelu zvlášť napsal jiný legislativní tým, jiné ministerstvo, použilo jinou techniku, jiný jazyk, jiné termíny, tak by to bylo tak nekvalitní a tak zmatečné, že bychom se teprve divili, jaké problémy by v praxi nastaly.

Takže prosím, to, že je zde jeden sběrný zákon, není nějaký utilitární podivný zájem vlády rychle vyřešit a odškrtnout si úkol, ale je to běžná legislativní praxe využívaná u předchozích velkých legislativních projektů a využívaná i v zahraničí. Chci upozornit, jak jsem studoval rekodifikace občanského práva v jiných postkomunistických státech, že také zvolili jeden sběrný zákon, do kterého dali veškeré změny, které přinesla kodifikace na ostatní právní předpisy.

Vedle toho některá témata, která jsou klíčová a která mají charakter řekněme samostatných zákonů, přece projednáváme samostatně. Viz katastrální zákon. Pokud se jedná o tak fatální a zásadní změnu, tak to není "součást velkého balíku", ale je to součást samostatné novely, kterou jsme tady velmi věcně a podrobně prodiskutovali. A vzpomeňte si na vášnivou debatu, která probíhala ještě ve třetím čtení u tohoto zákona.

Takže moc prosím, neříkejme, že přijímání doprovodných zákonů probíhá nestandardně. Probíhá zcela standardně a o tom, zda lhůty subjektivně jsou dostatečné, nebo ne, to je opravdu věcí každého, kolik potřebuje času na prostudování zákona. Ústavodárce mimo jiné tím, že Senátu dal jednu ústavní lhůtu 30 dnů na jakýkoliv právní předpis jakékoliv délky, tehdy jasně řekl, že zákonodárci stačí 30 dnů k tomu, aby se seznámil a prostudoval jakýkoliv zákon. Ústava přece hovoří jasně! Proč by jinak ústavodárci dali Senátu a senátorovi 30 dnů jako maximum k projednání jakéhokoliv zákona? Takže pokud vám připadá, vážení kolegové, 30denní lhůta jako nedostatečná, pak se bavme o změnách, parametrech našeho ústavního pořádku. Bavme se o tom, jestli ty lhůty nenovelizovat. Ale je třeba tady veřejnosti říci, aby veřejnost nebyla zmatena z dnešních výstupů, že lhůty, které zde byly schváleny a které zde byly realizovány, jsou zcela standardní a odpovídají zákonným parametrům, které jsou nastaveny v českém legislativním procesu.

Je dobré toto říci. Protože považuji, a tím chci ukončit své vystoupení, poslední úvahou, považuji za mimořádně nebezpečné, vážené kolegyně a kolegové, a prosím, varuji před tím a říkám to jako člověk, který podrobně sleduje přípravy na nový občanský zákoník - považuji za mimořádně nebezpečné půl roku před účinností otevírat Pandořinu skříňku, jestli odložíme nový občanský zákoník. Pokud to uděláme, tak ti, co si myslí populisticky, že na tom politicky získají, tak obrovsky ztratí. Protože dneska - a ukazují to všechny semináře, debaty, konference - všechny odborné profesní svazy, advokátní komora, notářská komora, exekutorská komora, Sdružení vlastníků nemovitostí, Česká bankovní asociace atd., už všichni se připravují na aplikaci nového občanského zákoníku. A už říkají: Hlavně to spusťte, hlavně to dokončete. Budeme dělat maximum pro to, aby se ukázalo co nejméně problémů, ale hlavně, ježíšmarjá, prosím vás, neuvažujte na podzim, dva tři měsíce před účinností o tom, že to opět odložíte! Nezvyšujte právní nejistotu! Řekněte: Spouštíme to! My se na to připravíme a uděláme vše pro to, aby to běželo.

Takže vás moc prosím - pokud jsme během roku a půl neodložili účinnost, rok a půl všichni počítáme s tím, že zákon bude od 1. ledna účinný, a počítají s tím v zásadě všechny profesní, odborné komory, počítají s tím občané, tak bych považoval za mimořádný hazard, kdyby během podzimu zde vznikla nejistota toho, jestli občané, právníci, soudy, všechny profesní komory mají počítat s tím, že od 1. ledna bude účinný nový občanský zákoník. Všichni s tím počítají a my prosím udělejme maximum pro to, aby ten zákon bez problémů a všechny doprovodné zákony bez problémů od 1. ledna mohly nabýt účinnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí paní kolegyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Já budu jenom velmi krátce reagovat. Nemyslím si, že veřejnost bude zmatena z této diskuse. Myslím, že veřejnost bude hlavně zmatena z novely občanského zákoníku a bude zmatena ze všech těch zákonů, které se musí prostudovat. Tak to za prvé. (Potlesk z levé části sálu.)

Za druhé si myslím, že nevím, kde pan exministr spravedlnosti slyší ty davy volající po novele občanského zákoníku. Já tedy musím říct, že se na mě obrací celá řada lidí ať už z neziskového sektoru, ale i právníci atd. a všichni říkají, že to bude dost hrozné. A naopak mě prosí a žádají, aby se ta věc odložila. Já neříkám, že ji chci odložit. Dávám tady legitimní návrh na to, aby se tento návrh zamítl. Sněmovna rozhodne, je to na Sněmovně. Já to mám navíc o to jednodušší, že jako členka opozice nemusím pro toto hlasovat. Ale říkám, že nevidím davy, které by jásaly a volaly: Hurá, sláva, novela občanského zákoníku už je tady!

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan místopředseda Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mně je to líto, ale bohužel tentokrát musím říct, že jsem přesvědčen, že i pan místopředseda Pospíšil v této chvíli musí vědět, že hájí nehájitelné stejně jako pan poslanec Marek Benda. A je to vidět na argumentech, které používá. Protože jestli tady pan kolega, pan poslanec Pospíšil, použil příklad trestního zákoníku, tak bych ho rád upozornil, že kdybychom si porovnali dopady trestního zákoníku do dalších zákonů, tak prostě musíme zjistit, že ten rozsah je naprosto nesrovnatelný. Vy prostě nemůžete porovnávat přijetí občanského zákoníku a trestního zákoníku z hlediska rozsahu dopadu do dalších novel. Občanský zákoník je dle mého v tom naprosto mimořádný. Tady je to prostě něco naprosto skoro bych řekl neopakovatelného. Ty příklady, které jste užil, prostě neplatí! Vy se jich nemůžete dovolávat! A není to prostě fér vůči Sněmovně. Protože v žádném případě nedošlo tady u žádného kodexu k tak rozsáhlým důsledkům, jaké má právě občanský zákoník.

A chceme-li se s tím prostě zabývat seriózně, tak se prostě musíme zabývat tím, co to ve všech ostatních oblastech dělá! A ne nad tím mávnout rukou, nějak to tady prostě odmávneme a pojedeme a uvidíme, co to udělá. Já teď opravdu - i když mi to asi nevěříte - ale v této chvíli já neútočím na občanský zákoník. To byla prostě jiná debata. A teď prostě to ponechávám tak a říkám, nemám žádný zájem v této chvíli ten rozjetý vlak jakoby zastavovat. Mně jde ale o to, že Sněmovna se nemůže prostě srovnat s tím, že tady má materii, kterou podle mě nebyl prostor dostatečně projednat. Jestliže tady to bylo koncem května schváleno v prvním čtení, pokud se nepletu, tak si vezměte ten prostor, který tady byl, na tisíce stran. Tak já prostě tvrdím, že to je neproveditelné, aby se s tím Sněmovna mohla korektně zabývat! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP