Hlasování
27. schůze, 25. 2. 2004

Procedurální hlasování
184 (25. 2. 2004)

179. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004
185 (25. 2. 2004)

Procedurální hlasování
186 - 187 (25. 2. 2004)

134. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
188 - 197 (25. 2. 2004)

135. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
198 - 200 (25. 2. 2004)

136. Návrh na volbu kandidáta na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
201 - 204 (25. 2. 2004)

137. Návrh na volbu místopředsedy a členů presidia Pozemkového fondu České republiky
205 - 210 (25. 2. 2004)

138. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
211 - 219 (25. 2. 2004)

139. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury
220 - 222 (25. 2. 2004)

167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/
223 - 230 (25. 2. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
231 - 260 (25. 2. 2004)

101. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení
261 - 273 (25. 2. 2004)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ - třetí čtení
274 - 276 (25. 2. 2004)

179. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004
277 - 279 (25. 2. 2004)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení
280 - 306 (25. 2. 2004)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení
307 - 326 (25. 2. 2004)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
327 - 334 (25. 2. 2004)


ISP (příhlásit)