Stenografický zápis 27. schůze, 18. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Říha
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Ladislav Skopal


18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Kott
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Beneš
Poslanec Jan Mládek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Martin Říman
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


34. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka


18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Jarmila Boháčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Robert Vokáč
Poslanec Marian Bielesz
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Vrbík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Marta Bayerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Martin Kocourek


24. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


25. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


26. Vládní návrh zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


28. Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Ladislav Býček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Eduard Vávra


177. Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Alena Páralová


54. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Aleš Rozehnal


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Býček


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP