Stenografický zápis 27. schůze, 12. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal


37. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Zbyněk Novotný


49. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


50. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Petra Rafaje, Ladislava Šustra, Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Jaroslava Gongola a Svatomíra Recmana na vydání zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál


50. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Petra Rafaje, Ladislava Šustra, Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Jaroslava Gongola a Svatomíra Recmana na vydání zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jan Mládek
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


49. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


51. Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Vymětal


52. Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Marta Bayerová


53. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec František Pelc
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


171. Ústní interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec David Šeich
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec David Šeich
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP