Stenografický zápis 27. schůze, 11. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Bratský
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Karel Vymětal


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/4/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Senátor František Kopecký


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor František Kopecký


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 466/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Ekert
Poslanec David Šeich
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Vidím
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný


15. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Iva Šedivá
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.13 hodin.)
(Jednani pokracovalo ve 14.45 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jedani preruseno v 14:46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Milan Ekert


22. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Josef Hojdar


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Karel Vymětal


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


22. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Miloslav Vlček


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Svoboda


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec František Strnad
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Říha
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miloslav Ransdorf


33. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Senátor Milan Štěch
Poslanec Tomáš Kvapil
Senátor Milan Štěch


35. Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Radim Turek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Radim Turek


36. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP