(16.10 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Podmíněně, pokud neprojde zamítnutí, navrhuji vrácení obou tisků výborům k novému projednání. Do té doby se snad ukončí legislativní proces projednávaných zákonů a předkladatelé budou schopni nepřímé novely a nepřípustné novely ze zákona vyčistit.

U tisku 506 navrhuji vrácení výborům k novému projednání, což je totéž. Je třeba počkat na dokončení legislativních procesů.

Jedna poznámka na konec. Pan ministr zde hovořil o tom, že kdyby zůstal platit český celní zákon a současně by platila nařízení Rady a Komise Evropské unie, že by došlo k nepřijatelnému stavu v České republice. Já si to nemyslím, protože jsme přijali už přece novelu zákona, že dokumenty Evropské unie a mezinárodní smlouvy mají přednost před českými zákony, takže ať se nám to bude líbit, nebo ne, od 1. května, bude platit na území České republiky nařízení Rady a nařízení Komise.

Dámy a pánové, vládní koalice stejně jako v hospodářském výboru si může tyto zákony odhlasovat silou jednoho hlasu navíc, tak jak to bylo v hospodářském výboru. Je ale třeba, aby si uvědomila, že přebírá sama a pouze sama plnou odpovědnost za přijaté zákony a za následky jejich přijetí včetně zmatků v právním pořádku a v podnikatelském prostředí.

Dámy a pánové, kdo jste mě poslouchali, tak vám děkuji, kdo jste mě neposlouchali, je mi to líto.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Byl jediným písemně přihlášeným do sloučené obecné rozpravy. Já se vás nyní táži, zda se hlásí někdo další. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že zde zazněly návrhy na zamítnutí u dvou tisků, a nebude-li tento návrh přijat, tedy na vrácení k novému projednání, a u jednoho tisku vrácení výboru k přepracování. Nejprve dám možnost k závěrečnému vystoupení panu ministrovi, poté panu zpravodaji.

 

A jsme v tisku 504, bod 21. Teď už budeme jednat individuálně. Sloučená rozprava skončila. Zeptám se tedy na závěrečná slova. Pane ministře? Ne.

Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl, o návrhu, který přednesl pan poslanec Karel Vymětal, a tento návrh zní: sněmovní tisk 504 zamítnout. Počkám ještě chvilku, než se všichni dostaví do jednací místnosti.

 

O návrhu na zamítnutí tohoto tisku rozhodneme v hlasování pořadové číslo 63. Já toto hlasování zahajuji a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 171 pro 80, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ale vidím přihlášku pana poslance Petra Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, vzhledem k tomu, že jsem se několik desítek sekund zjevně před svědky pokoušel zaregistrovat a hlasovací zařízení nepřijímalo moji kartu, tak zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 171 pro 116, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím návrh na odhlášení. Zkusím, zda to v tuto chvíli pomůže k tomu, aby hlasovací zařízení lépe fungovalo. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Byl přijat návrh na zamítnutí sněmovního tisku 504. Budeme pokračovat v hlasování. Zeptám se tedy pro jistotu. Funguje hlasovací zařízení, abychom neměli další problém?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí sněmovního tisku 504, bod 21. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 168 pro 81, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím ještě o chvilku na kontrolu právě proběhlého hlasování. Paní poslankyně Vlčková.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Kolegyně a kolegové, hlasovala jsem ano, a na sjetině mám jiný údaj. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další námitka. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 169 pro 142, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu opakovat hlasování o zamítnutí sněmovního tisku 504. Zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 170 pro 82, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o podmíněném návrhu, tedy vrácení k novému projednání. Toto hlasování proběhne pod číslem 68, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 171 pro 83, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které jsem registrovala přihlášku zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Josefa Hojdara. Jinou písemnou přihlášku ke sněmovnímu tisku 504 do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP