(9.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty, a to na 10 dnů, tedy o 50 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 83, proti 40. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru.

Už vidím zpochybňující kroky pana kolegy, nicméně připomínám, že rozdíl mezi kvorem a počtem kladných hlasů byl více než deset. Což mi neumožňuje vám zabránit, pane poslanče, abyste vystoupil u řečnického pultu a pronesl ona očekávaná slova.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem ano, určitě, a na sjetině je údajně X.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máte obrovskou sílu deseti hlasů.

Na žádost pana kolegy Škromacha jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat, a to o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání o 50 dnů, tedy na 10 dnů. - Nejprve námitka. Já jsem tak efektivně pracující řídící, že jsem považoval námitku za již předem vyřízenou. Nejprve tedy o námitce.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 116, proti 28. Námitka byla přijata.

 

Tak tedy opakované hlasování o zkrácení lhůty. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 111, proti 44. - Myslím, že by bylo zajímavé zkontrolovat si poslední dvě, respektive tři sjetiny hlasování. - Konstatuji, že lhůta k projednání tohoto návrhu zákona byla zkrácena na 10 dnů.

 

Dřív, než zahájím projednávání dalších bodů, zde máme procedurální návrhy, ke kterým se nepochybně připojí i pan ministr Ambrozek.

Nejprve technická sdělení. Pan kolega Bielesz má náhradní kartu č. 13, pan poslanec Kubinyi náhradní kartu č. 17 a pan poslanec Urban náhradní kartu č. 21.

Dovolte mi, abych zrekapituloval dosud existující procedurální návrhy. - Ještě technické sdělení pana poslance.

 

Poslanec Petr Bratský: Omlouvám se, že zdržuji. Možná jenom pro zápis. Hlasoval jsem proti, a v zápisu mám ano. Omlouvám se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Máme zde procedurální návrh pana poslance Krause přesunout bod č. 8, pana poslance Kalouska na přeřazení bodů 18 a 19 na středu na ráno a pana poslance Doležala - body 24, 27 na konec druhého čtení. Ještě pan kolega Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, dovolte mi na základě právě proběhlé rozpravy k předchozímu bodu navrhnout zařazení dvou nových bodů, druhé a třetí čtení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, a zařadit je na konec druhých a třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejdříve se tedy budeme zabývat návrhem pana poslance Krause. Doporučoval bych, kdyby mi věnoval pozornost pan kolega Kraus. Domnívám se, že návrh, tak jak ho podal, splňuje pouze část platného usnesení o změně pořadu schůze. Má-li být podle mého přesvědčení hlasovatelný, pak návrh může znít na přeřazení bodu č. 8, což jsou návrhy zákonů vrácené Senátem, za poslední návrh vrácený Senátem, který máme pevně určený na příští úterý, což je pro vás ještě lepší. Mám to u vás schované.

 

Takto by zněl první návrh - přeřadit bod č. 8 na konec bodů, které jsme již pevně zařadili na úterý, a jsou to návrhy zákonů vrácené Senátem.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 109, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Druhý návrh - pan kolega Kalousek, přeřazení bodů 18 a 19 na středu příští týden jako první dva body. Návrh platného usnesení říká, že při navrhování přeřazení bodů nemůže být navrhováno přesné zařazení, respektive určení pevného data jejich projednávání, pokud se nejedná o zvlášť odůvodněné případy. Pan kolega Kalousek předeslal, že jeho návrh přesně spadá mezi zvlášť odůvodněné případy. Nechci zde vést dlouhou polemiku. Považuji návrh za hlasovatelný, pokud by ovšem nikdo ze sálu nepřednesl námitku proti postupu předsedajícího. Námitku nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat - pevné zařazení bodů č. 18 a 19 na středu příští týden jako první dva body.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 54. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 přítomných pro návrh 115, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Další procedurální návrh - pan kolega Doležal, přeřazení bodů č. 17, 24, 25, 26 a 27 na konec druhých čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 146, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní poslední návrh pana kolegy Ambrozka. Chci se zeptat, zda existuje námitka, přestože platné usnesení říká, že změny pořadu je možné činit pouze do 30 minut od zahájení jednání. Nicméně toto je případ, jehož zařazení vyplývá již z rozhodnutí Poslanecké sněmovny o zkrácení lhůt. Z logiky věci tedy z toho vyplývá i zařazení druhého a třetího čtení. Je námitka ve sněmovně, když nechám o tomto návrhu hlasovat? Jestli je námitka pana kolegy Vymětala, tak ji nemusí přednášet. Já ji akceptuji a nebudeme o tom hlasovat. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP