Stenografický zápis 27. schůze, 10. února 2004

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marian Bielesz
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Pátek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Šulák


9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná v Budapešti dne 10. října 2003 /sněmovní tisk 494/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Kühnl


10. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - druhé čtení

Poslanec Josef Vícha
Poslanec Tomáš Kvapil


96. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Zdislav Wantula


11. Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.23 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Macháček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.43 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloš Melčák


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/3/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Alexander Černý


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vlastimil Tlustý


3. Návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/3/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Senátorka Jitka Seitlová


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Josef Janeček
Senátor Josef Pavlata
Poslankyně Michaela Šojdrová


5. Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Senátor Ivan Adamec
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP