(18.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 281/4.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 43. Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování ze 193 hlasujících pro 97, proti 70. Musel bych konstatovat, že jsme nepřijali žádnou z verzí.

 

Nikdo se nechystá kontrolovat hlasovací zařízení? Hlásí se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Na sjetině mám křížek, ale hlasovala jsem pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 44. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 192 přihlášených bylo pro 107, proti 11.

 

Budeme opakovat hlasování s kvorem 101. Budeme rozhodovat o tom, zda podpoříme verzi, která odešla z Poslanecké sněmovny do Senátu.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 45, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 190 pro 109, proti 58. Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna setrvala na svém návrhu zákona o státních svátcích atd.

 

Přesto děkuji panu senátorovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zřejmě posledním bodem, kterému se pokusíme věnovat, je

 

5.
Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
/sněmovní tisk 312/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, máme jako sněmovní tisk 312/4. Vítám mezi námi pana senátora Adamce.

Dáme nejprve příležitost panu ministrovi Palasovi, potom bude mít příležitost k vystoupení zpravodaj sněmovny Pavel Kováčik. V tuto chvíli hovoří pan ministr Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, o rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů.

Návrh zákona byl postoupen Senátu jako senátní tisk 245, kde byl projednáván ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ve výboru pro evropskou integraci. Senát přijal na své 13. schůzi 21. ledna usnesení č. 294, kterým vrací návrh zákona o rybářství s pozměňovacími návrhy, uvedenými v příloze tohoto usnesení, zpět Poslanecké sněmovně.

Protože pozměňovací návrhy přijaté Senátem přispěly ke zkvalitnění návrhu zákona, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona o rybářství přijala ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Kováčika, zda hodlá vystoupit. Je evidentně zaneprázdněn, takže nikoliv. Prosím pana senátora Adamce.

 

Senátor Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi omluvit garančního zpravodaje Senátu pana Vaculíka, který je v současně době ve Štrasburku. Vzhledem k tomu, že ho zastupuji a nejsem rybář, mé vystoupení bude velmi stručné.

To, že důvodová zpráva má tři stránky, je dáno tím, že bylo v Senátu přijato 39 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že o vhodnosti těchto pozměňovacích návrhů si můžete udělat úsudek sami. Vláda zastoupená ministrem zemědělství panem Ing. Palasem se všemi pozměňovacími návrhy souhlasila. Omezím se skutečně na legislativní proces, protože zprávu jste dostali. Myslím, že nemá cenu tady citovat materiály, nakonec je pokročilá doba.

Garanční výbor při projednávání nepřijal žádné usnesení, výbor pro evropskou integraci doporučil schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Co se týče výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, doporučil právě Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát jednal na své 13. schůzi 21. ledna 2004 a přijal usnesení vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou přílohou tohoto usnesení. Pro tento návrh se vyslovilo 62 senátorů z přítomných 67.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám také, pane senátore. Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Kováčik.

Dámy a pánové, zbývá nám několik málo minut, vydržte to, pak si budete moci povídat třeba do rána.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, je tady sice kravál jako v drůbežárně, ale věřím, že ti, kteří mě budou chtít slyšet, mě uslyší.

Jako zpravodaj sněmovny pro tento zákon při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně bych doporučil něco, co se mi nestává příliš často. Ze Senátu nám náš zákon přišel skutečně vylepšený, a proto jako zpravodaj doporučuji poslancům Poslanecké sněmovny, aby hlasovali pro senátní verzi zákona o rybářství. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím.

Odhlásil jsem vás, přihlaste se. Přečtu návrh usnesení. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP