Stenografický zápis 27. schůze, 13. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


38. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Marie Rusová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová


31. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně /sněmovní tisk 516/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil


38. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - druhé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Ivana Levá
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc


53. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Poslanec Martin Říman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Jiří Hanuš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 11.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


45. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Bratský
Poslanec František Beneš
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP