(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy, předpokládá se, že prodloužení bude více než o 20 dní. To je první návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110 a ptám se, kdo s návrhem souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom se měli vypořádat s návrhem na přikázání. Mám zde rozšiřující návrh pana kolegy Tomíčka.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Máte pravdu, pane předsedající. Já předpokládám, že prvním garančním výborem je hospodářský výbor. Poté byl dán návrh od pana koleg Tomíčka, aby tuto materii projednal i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Pan kolega Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vzhledem k tomu, že pěstování biomasy se silně dotýká zemědělského prostoru, navrhuji, aby se touto materií zabýval rovněž zemědělský výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, v případě nedostatku větru pěstování luštěnin.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 171, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 101, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Kdo je proti?

Ze 181 přítomných pro návrh 75, proti 50. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a že lhůta byla prodloužena do předložení energetického zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Vážené kolegyně a kolegové, měl jsem zde avizované některé procedurální návrhy. První - pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi požádat o 30minutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS před následujícím bodem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Navrhuji, abychom toto rozhodnutí spojili s dalším naším osudem, alespoň dnes, v pátek, a to tak, že bych vyhlásil přestávku na poradu poslaneckých klubů a současně polední pauzu do jedné hodiny, s tím, že odpolední jednání by bylo od 13 hodin do 15 hodin. V 15 hodin bychom skončili.

Vyhlašuji přestávku do 13.00 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP