Sněmovní tisk 260
V. n. z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trest. činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 412).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 7. 2003 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 260/Z.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/1 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/2, který byl rozeslán 4. 12. 2003 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 782, usnesení č. 822).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/5, který byl rozeslán 17. 2. 2004 v 16:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 931).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 306, dokument 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro evropskou integraci (Karel Jarůšek).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 198 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 4. 2004 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 306/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 397).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 284/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kriminalita, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, trestný čin proti majetku

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)