Hlasování
27. schůze, 18. 2. 2004

Procedurální hlasování
134 - 135 (18. 2. 2004)

18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení
136 - 137 (18. 2. 2004)

34. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení
138 (18. 2. 2004)

18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení
139 - 140 (18. 2. 2004)

24. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení
141 (18. 2. 2004)

25. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení
142 (18. 2. 2004)

28. Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
143 - 144 (18. 2. 2004)

54. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení
145 (18. 2. 2004)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení
146 (18. 2. 2004)

Procedurální hlasování
147 (18. 2. 2004)


ISP (příhlásit)