Stenografický zápis 27. schůze, 24. února 2004


(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Kateřina Konečná


95. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Radko Martínek


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloš Melčák


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 466/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 15.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP