Stenografický zápis 27. schůze, 25. února 2004


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.23 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Kott
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.09 hodin.)
(Jednani pokracovalo v 11.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednani preruseno v 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


179. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Kott
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Kott
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


134. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda


135. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


136. Návrh na volbu kandidáta na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


137. Návrh na volbu místopředsedy a členů presidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Pavel Hojda


138. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Pavel Hojda


139. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.45 hodin.)
(Jednání zahájeno v 15.15 hodin)


135. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/

Poslanec Václav Frank
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Ludvík Hovorka


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný


101. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ - třetí čtení

Poslanec Ivo Vykydal


179. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku jednání k podnětu předsedy Poslanecké sněmovny o přešetření souvislostí s hlasováním č. 137 ze dne 18. února 2004

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Kott
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.12 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

Poslanec Ivo Vykydal
Poslankyně Iva Šedivá
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Iva Šedivá
Poslankyně Iva Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP