Stenografický zápis 27. schůze, 2. března 2004


(Schůze pokračovala v 17.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


110. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


111. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


112. Vládní návrh zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


113. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý


114. Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová


117. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně /sněmovní tisk 516/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


121. Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta /sněmovní tisk 406/ - třetí čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


123. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP