Stenografický zápis 27. schůze, 9. března 2004


(Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


119. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil


120. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka


124. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - třetí čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Tom Zajíček


131. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.27 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednani preruseno v 13.51 hodin.)
(Jednani pokracovalo ve 14.03 hodi.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednani preruseno v 14.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Petr Braný
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno ve 14.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání opět přerušeno v 15.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Braný
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Braný
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednani preruseno v 16.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Exner
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skočilo v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP