Sněmovní tisk 357
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 293, dokument 293/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 293/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 293/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 293/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 371).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 188/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: automobil, kovový odpad, nakládání s odpadem, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)