Sněmovní tisk 429
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 429/0 dne 15. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 809).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 429/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 429/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 306, usnesení č. 935).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 316, dokument 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 4. 2004 a přijal usnesení č. 272, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 1. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 280/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, finanční instituce, sladění norem, spořitelna, úvěrová instituce, úvěrové družstvo, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)