Stenografický zápis 52. schůze, 22. března 2013


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


21. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Milan Urban
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


31. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Kaslová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Anna Putnová


32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda


1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet

Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Skokan
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Jiří Petrů
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Radim Jirout
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Jiří Oliva


32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Vojtěch Filip


33. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 668/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Skokan
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo ve 13.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP