(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tohle byla poslední... Ještě pan poslanec Drábek. Takže na to možná přistoupí pan poslanec Drábek. (Pobavení.)

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji kolegovi Jandákovi za ten návrh, nicméně já už nemám ani kompetenci ani ambici na takový návrh přistupovat nebo ne a nebudu se do toho plést své nástupkyni v žádném případě. Chci jenom velmi protestovat proti tomu, co tady řekl kolega Bárta.

Pan poslanec Bárta tady směšuje věci, které vůbec k sobě nepatří. Ohledně sKarty se žádné peníze neztrácely a ani se ztrácet nemohly. Protože stát za to neplatí ani korunu, tak se těžko něco může ztrácet. Co se týká informačních systémů, tak skutečně ano, ministerstvo použilo řádně vysoutěženou rámcovou smlouvu Ministerstva vnitra a to, jaká byla struktura subdodavatelů firmy Fujitsu, to je skutečně záležitostí firmy Fujitsu.

Jinak se ještě vrátím k vystoupení ministra Stanjury. Chci zdůraznit, že od začátku ta karta byla dobrovolná. Jestli dnes tady někdo z ODS říká, že prosazují vehementně, aby ta karta byla dobrovolná - no, ona byla dobrovolná od začátku, takže to se vehementně prosazuje docela dobře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A teď končí tedy všechny faktické a můžeme přejít k řádným. Pan poslanec Babák je první řádně přihlášený a pak pan poslanec Paroubek jako druhý. Takže to je to, co prozatím tady mám. Nyní prosím pana poslance Babáka v řádné rozpravě.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pokusím se vrátit debatu do konstruktivních kolejí a obrátit se na paní ministryni s žádostí o vysvětlení několika velmi zásadních nesrovnalostí spojených s tímto projektem sKaret.

Z vašich kroků nabývám pocit, že vaše role v celé věci je pouze zastírací s cílem přikrýt selhání projektu sKaret za ministra Drábka. Vzhledem k tomu, že jde však o záležitost, která si již vyžádala podle veřejných zdrojů náklad přesahující 300 milionů korun, žádám vás o vysvětlení několika exaktních otázek.

Za prvé. V jakém stavu je momentálně jednání s Českou spořitelnou? Můžete nám skutečně garantovat, že nehrozí kolaps tohoto projektu a například žaloba ze strany České spořitelny, případně že neskončí celý kontroverzní projekt arbitráží? Nemělo by totiž být zapomenuto, že ve smlouvě mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, dcerou zahraniční rakouské matky, je napsáno, že pokud přesáhnou výdaje na projekt sKaret 100 milionů korun, má tento bankovní dům nárok na celou kompenzaci od státu nebo může odstoupit od smlouvy. A připomínám, že se veřejně připouští, že vzniklé náklady již dávno překročily trojnásobnou výši tohoto závazku.

Za další. Paní ministryně, objasněte Sněmovně, jaký je současný postoj vašeho resortu ke smyslu a především k funkčnosti těchto sKaret. Budou mít někdy sKarty vůbec nějakou konkrétní výhodu pro své držitele? Rovněž se ptám, jak chcete naložit s dobrovolností těchto sKaret. Není přece možné, aby si stát dovolil nutit své občany k využívání monopolní služby, navíc od soukromého subjektu! Nemluvě o tom, že stát nesmí nutit občany proti jejich vůli k předávání osobních údajů soukromému subjektu, když si přejí využívat služeb státu. Postoj vašeho resortu práce je proto naprosto alibistický. Pokud se ve Sněmovně většinově shodujeme, že není legitimní občany nutit do využívání monopolních služeb privátního subjektu, navíc bankovního domu se zahraniční účastí, nemluvě o tom, že pochybuji o legitimitě toho, aby stát vůbec takový monopol zaváděl, pak jediným možným a logickým krokem musí být v chystané novele zákona zavést i další způsoby vyplacení dávek. Znamená to tedy, že Ministerstvo práce uzavřelo smlouvu s bankou, že každý, kdo bude chtít komunikovat s úřadem práce o dávkách, povinně, bez své vůle, bude nucen předávat privátní bance své údaje, osobní údaje, i když nebude využívat žádnou její službu?

Ptám se proto paní ministryně Müllerové, co se chystá v oblasti sKaret a výplat dávek. Očekávám, že na tyto velmi konkrétní a věcné otázky paní ministryně Müllerová na dnešní schůzi odpoví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď požádám pana poslance Jiřího Paroubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já nebudu mluvit dlouho, protože si myslím, že tady řada mých kolegů, která se zabývá celou problematikou sKaret již delší čas, celou řadu měsíců, o tom ví mnohem víc nežli já, a já jsem jim vděčen za to, ať se jednalo o kolegu Opálku, kolegu Sklenáka, kolegyni Klasnovou, za jejich výklad. Koneckonců i když je to určitý jiný pohled na věc, je zajímavý i pohled poslankyně Kohoutové. Prostě ti lidé o tom něco vědí. A já jsem nechal své spolupracovníky jen tak pro zajímavost udělat souhrn toho, co bylo v poslední době o sKartě řečeno a co jí bylo vytýkáno, nebo naopak čím je obhajována.

Musím říci, že kdybych tady četl výroky představitelů vládní koalice z poslední doby, tak ten stav nemohu nazvat jinak než jako chaos. Myslím, že celý projekt je od začátku velmi podezřelý, je to jedna z mičurinských metod této vlády. Myslím, že předseda sociální demokracie Sobotka tady hovořil o tom, jakým úřadem v minulosti Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo. Ano, byl to kvalitní úřad. Já jsem v období 2006-10, řekněme v tom období, kdy byl ministrem práce i současný premiér, přes veškeré výhrady osobní, resp. politické, které jsem měl k předkladům zákonů, které přicházely z tohoto ministerstva, musel uznat, že zachoval odbornou substanci tohoto ministerstva a že možná jako jeden z mála nepřikročil k nějakým rozsáhlým čistkám na tomto ministerstvu. Co se stalo ale v tomto volebním období s tímto ministerstvem, to je skutečně smutná záležitost, stejně tak například s úřady práce, které odváděly v minulosti velmi slušnou práci.

Myslím, že jeden z úřadů práce, konkrétně v Mostě, byl svou činností a svými nápady z minulosti inspirátorem této záležitosti, myslím sKaret. V Mostě začali vydávat podporu v nezaměstnanosti formou karet, tak aby si je nezaměstnaní vybírali ve vymezeném okruhu potravinářských obchodů, zkrátka aby ty peníze skončily u rodin ve prospěch dětí, ve prospěch celých rodin a aby nebyly využity řekněme na hrací automaty, případně na nákup alkoholických nápojů nebo jiné rozmařilosti. Takže základ té myšlenky asi nebyl špatný a úřad práce s tím měl velmi dobrou zkušenost a já musím říct, že jsem si toho velice vážil. To, jak to extendovalo na Ministerstvu práce, do kterých dávek, a ještě se k tomu měly snad přidat i důchody, tak to si myslím, že je metastázování toho projektu, a domnívám se, že to byla cesta špatným směrem. Byl to prostě technokratický přístup, kdy ti, kdo dávali dohromady tenhle zákon, předpokládali, že všichni lidé jsou řekněme tak vyspělí, aby dokázali uvažovat v intencích tohoto zákona, a že všichni také třeba se mohou doplazit někam k bankomatu, protože ne všude bankomat je a někteří zdravotně postižení s tím evidentně budou mít problém! Tohle to mělo být uvažováno na samém začátku. Nebylo to uvažováno.

Tento projekt je špatný od samého začátku. Nemá smysl si říkat: já jsem to říkal. To tady může říkat 90 jiných lidí, ale vládní koalice by měla z tohoto špatného projektu odejít. Prostě vystoupit. Rychle! Samozřejmě zrušení karet je a bude pro vládu velké desaveau, čím bude ale rychlejší, tím to desaveau bude menší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP