(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je faktická - pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Myslím, že není důležité ani tak to, co mělo, ale co bylo a je. A to, co bylo a je, je prostě špatně. A to, co bylo to nejzásadnější na této situaci kromě toho, že mám velkou pochybnost o tom, jak proběhlo ono, v uvozovkách, výběrové řízení, ve kterém uspěla Česká spořitelna, tak především to, že ta karta vznikla bez zákona. Tady se přece ty zákony hlasovaly - a my jsme na to upozorňovali již v té době -, až poté, co karta začala fungovat, co byl projekt odsouhlasen na úrovni vlády a neměl vůbec zákonný podklad. Takže ti, co tady z vládní koalice hlasovali, jenom pokrývali neschopnost a to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jednalo protizákonně. Takže vy jste je po celou dobu, dámy a pánové z vládní koalice, kryli tím, že jste hlasovali pro zákony.

A u těch konkrétních návrhů: 51. schůze, 158 hlasování, 12. únor 2013, 17.01 hodin. Byla tady snaha, byl tady návrh zákona, který měl omezit sociální karty. Měl je omezit. A to radikálním způsobem. Návrh zákona tady byl hlasován. Respektive byl podán vládní koalicí návrh na zamítnutí tohoto zákona. Já jsem hlasoval proti zamítnutí, tedy aby ten zákon prošel a byly sociální karty omezeny. Paní poslankyně Kohoutová hlasovala pro to, aby návrh byl smeten ze stolu. Takže to jsou fakta a nejsou důležité řeči, nejsou důležité dojmy, důležité je, jak to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím, pan ministr Stanjura se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo. A pak pan poslanec Drábek.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Vážený pane místopředsedo, chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat svému kolegovi předsedovi poslaneckého klubu ČSSD Jeronýmu Tejcovi: Nikoho jsme tady nekryli! Svobodně jsme hlasovali o návrhu. Já si vyprošuju takovéhle výrazy, že jsme někoho kryli tím, že jsem využíval své ústavní právo a hlasoval jsem buď pro, nebo proti, nebo jsem se zdržel, nebo jsem se neúčastnil hlasování. Myslím si, že veďme debatu, klidně ostrou, ale věcnou, bez těchto silných sloves, bez těchto silných výrazů.

Moje kolegyně Lenka Kohoutová jasně řekla, jak to mělo fungovat. Jestli říkáte něco o veřejné zakázce, tak to není věc parlamentu ani jednotlivých poslanců, takže tyto debaty o zákonu a o legislativním prostředí k tomu vůbec nepatří. A pokud máte pochybnosti, tak konejte, jak myslíte nebo jak vám zákon ukládá. Přece vůbec (nesrozumitelné) o to, jestli někdo vypsal dobře, nebo špatně na nějakém ministerstvu zakázku. To není přece věc poslanců a Poslanecké sněmovny. A kdyby ta karta byla dobrovolná, jak jsme se dohodli, tak si myslím, že jsme my všichni, my i vy a zejména klienti karet, držitelé karet, mnoho problémů nezpůsobili. To, že si někdo pak vykládá jiným způsobem zákon, a já si myslím, že špatně, a patřím k těm, kteří říkají, že mě někdo doběhl, protože to mělo být jinak, než bylo domluveno, to je jiná věc. Ale bavme se věcně, klaďme normální argumenty a nechme stranou takové ty věci, že jsme tady někoho kryli. Krýt někoho je skoro kriminální činnost. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom vám teď řeknu, že pořadí faktických je paní poslankyně Kohoutová, Drábek, Bárta a paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Já bych jenom k tomu chtěla doplnit prostřednictvím pana předsedajícího pro pana předsedu klubu sociální demokracie Tejce: Já jsem hlasovala proti, ale také jsem uvedla proč. Ten návrh totiž by znamenal, že bychom tady zrušili v podstatě - on tam neměl průkazy TP, ZTP a ZTP/P a my bychom tady prostě uvedli do jakéhosi vakua lidi se zdravotním postižením. A to já jsem tady ale ve své řeči také řekla.

A opět mě těší zájem sociální demokracie o Lenku Kohoutovou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Drábek.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ten bod se jmenuje informace ministryně, to je také důvod, proč se do diskuse nehlásím řádnou přihláškou, byť v řadě případů by to stálo za reakci. Ale chci tady reagovat na lež, která tady padla.

Výběrové řízení bylo naprosto transparentní, bylo vypsáno 30. června 2011, v ten den bylo vyvěšeno na webové stránky. Veškerý soutěžní dialog si všichni mohou i dnes, ještě zpětně po roce a tři čtvrtě, zkontrolovat, jakým způsobem probíhal, jak probíhalo jednání s firmami, jakým způsobem celá soutěž probíhala. Dobře víte všichni, že tu soutěž přezkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a konstatoval, že soutěž proběhla v pořádku. Na základě toho byla uzavřena smlouva v době, kdy legislativa již byla účinná. Není pravda, že někdo něco kryl tím, že dodatečně dělal legislativu na něco, co bylo vysoutěženo. Není to prostě pravda. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan poslanec Bárta dvě minuty s faktickou. Pak tady mám pořadí paní poslankyně Semelová, pan poslanec Jandák.

Pan poslanec Bárta dvě minuty, víc vám nedám. Pak byste se musel přihlásit řádně.

 

Poslanec Vít Bárta: Dovolím si jenom opravdu faktickou. Tady někdo říkal, resp. byl to ministr dopravy, že se ohrazuje proti slovíčku krýt se. Rád bych připomenul, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pod dobrou nálepkou toho, že budeme bojovat s příživníky a budeme zvyšovat adresnost sociálních dávek, tak v tomto velkém heslu, bezesporu pozitivním, se ne na jedné, ale několika zakázkách na MPSV doslova a do písmene ztrácely peníze kupř. shodou okolností tatínkovi Kristýny Kočí. Shodou okolností, shodou okolností v návaznosti na první puč ve Věcech veřejných. Shodou okolností, shodou okolností v atmosféře, která vedla ke snaze rozbít koalici. Shodou okolností v situaci, kdy tady byly větičky o tom, kdo komu dal 120 milionů. Shodou okolností v momentu, kdy se bez výběrových řízení tedy na MPSV rozdávaly zakázky na základě výběrového řízení Ivana Langera na Ministerstvu vnitra, pro změnu na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Jinými slovy řečeno, slovíčko krýt je v tomto směru zcela namístě. Zcela namístě. A to, že někdo říká, že to nepatří do Sněmovny, protože se to naopak dotýká kroků kriminálních, tak je zapotřebí říci, že v tomto směru naopak toto kriminální slovíčko bohužel do Sněmovny patří.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Semelová nyní. Je mi líto (k poslanci Jandákovi), ale paní poslankyně Semelová čeká v řadě na své dvě minuty. Prosím, pak pan poslanec Jandák.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych se za prvé chtěla zeptat po vystoupení pana ministra Stanjury, po vystoupení vládní poslankyně - jednak jsem ráda, že dochází k tomu závěru, ke kterému my jsme došli už dávno, že sKarta je jeden velký průšvih a malér. Ale chtěla bych se zeptat, proč tedy vláda dala zamítavé stanovisko, když došla k tomu, že to není tak, jak to mělo být, zamítavé stanovisko k senátnímu návrhu na zrušení sKaret?

To je jedna věc. A druhá věc, když tedy i vládní koalice kritizuje teď sKarty, že to neodpovídá tomu, čemu to odpovídat mělo, tak doufám, že podpoří návrh usnesení, tak jak tady byl předložen, včetně paní poslankyně Kohoutové.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jandák nyní. Ještě mi neděkujte. Prosím

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vždycky je lepší - to je přísloví: S kloboukem v ruce projdeš celej svět.

Dámy a pánové, chtěl bych dát takový návrh, který je nepolitický, leč konstruktivní. Pojďme se na to vykašlat. Vy uznejte tiše, protože jsme džentlmeni, že se vám to nepodařilo. Že jste trošku možná předběhli dobu nebo jste možná zaspali s tou kartou. Ale uvědomte si, že my obtěžujeme občany. Pojďme se dohodnout: My do vás nebudeme kopat, vy to tiše uznáte, sbalíme to a pojďme od toho. Já myslím, že lidi na to čekaj. Děkuju vám. (Potlesk z levé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP