(11.40 hodin)
(pokračuje Kohoutová)

Tento příspěvek na mobilitu je vázán na to, že se vrací, pokud je někdo hospitalizován např. v nemocnici. Nicméně ty naše báječné systémy na úřadech práce toto nedokážou zkontrolovat. A pokud já to čestně nenahlásím, tak se prostě nic nestane. Ten systém to prostě neví. To znamená, že radši bych zrušila povinnost nahlášení, nikdo peníze nevrací, a radši bych dávky vyplácela ve větším časovém horizontu.

Jeden z kolegů, z TOP 09 myslím, dnes v novinách napsal, že by bylo možné vyvracet a vysvětlovat argument po argumentu. Já si to tedy nemyslím. Ráda si před toho kolegu i před paní ministryni stoupnu a jednotlivé argumenty si budu moc ráda vyvracet, protože se domnívám, že argumentů pro tu opravu, pro to zpřesnění, pro to zlepšení systému musíme mít mnoho. Pokud je mít nebudeme, pak je tady samozřejmě otázka, co dále s Kartou. Pokud zásadní body nevysvětlíme, nespravíme, nedořešíme, pak máme diskutovat o další působnosti tohoto projektu.

Jen poznámka. Výbor pro sociální politiku v minulosti dvakrát doporučil do vyřešení problému Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby pozastavilo vydávání sKaret. Ministerstvo práce a sociálních věcí na naše doporučení, na naše výzvy, nikdy nereagovalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je pan poslanec Michal Babák. Ale hlásí se pan poslanec Jeroným Tejc přednostně.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem velmi rád, že paní poslankyně Kohoutová z ODS nám tady popsala, proč ta karta je špatná. Popsala nám všechny nevýhody té karty. A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího rád zeptal, proč tedy vždy, když se tady hlasovalo o omezení sKarty, příp. o jejím zavedení, hlasovala ve prospěch té sKarty. Mně to není jasné. Já bych ji rád požádal o to, aby nám to tady sdělila. A zároveň bych řekl při vší úctě k paní poslankyni, že mě ani tak nezajímá, co tady na konto sKarty řekla, ale jak bude hlasovat při těch konkrétních usneseních, která směřují proti sKartě, a zda alespoň tentokrát udělá výjimku a to, co říká, bude v souladu s jejím hlasováním. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka ještě. Teď nevím - pan poslanec Paroubek - to byla faktická? Nebyla.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady poslouchal také onu dlouhou kritiku, sáhodlouhou kritiku, výčet všech nedostatků sKarty z úst vládní poslankyně ODS paní poslankyně Kohoutové, která společně se všemi dalšími poslanci ODS a se všemi dalšími poslanci TOP 09 sKartu tady prosadila. sKarta nespadla z nebe, sKartu si nevymyslel pan ministr Drábek a nezavedl ji za zády celé vlády a celé vládní koalice. Prostě vláda o sKartě věděla, všichni poslanci vládní koalice o sKartě věděli, protože bez jejich hlasů by se ten systém nikdy nemohl spustit. Bez hlasů poslanců ODS a TOP 09 tady v Poslanecké sněmovně.

Já jsem jako sociální demokrat vždycky hlasoval proti sKartě, protože jsem byl přesvědčen o tom, že takovýto projekt privatizace jedné ze základních funkcí státu není namístě a že skýtá velké množství rizik. A ta rizika nám nikdy nebyla vysvětlena. A koneckonců vystoupení paní poslankyně Kohoutové je tím nejlepším důkazem toho, že jsme měli pravdu. Protože co může být větším důkazem než mnohaminutová kritika všech nedostatků sKarty ze strany vládní poslankyně, která sama pro ten projekt od samého počátku hlasovala a byla součástí oné těsné většiny, která na půdě této Poslanecké sněmovny vždycky důsledně zabránila všem snahám sociální demokracie nebo dalších opozičních stran o zrušení projektu sKarty?

Ale vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle asi není hlavní věc, se kterou jsem teď chtěl vystoupit. Já si myslím, že to nejhorší, co se děje, je fakt, že v naší zemi se už několik let experimentuje na lidech. Že vláda, Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdysi seriózní úřad, který byl hodnocen jako jeden z nejlepších státních úřadů a vždycky měl velkou autoritu, dneska postupuje systémem pokus-omyl. A tahle ta metoda dostává samozřejmě vládní koalici a dostává Ministerstvo práce a sociálních věcí do neřešitelné situace.

Jestliže se totiž tady prosazuje reforma bez toho, aniž by se dobře naplánovala, jestliže se prosazuje bez toho, aniž by se dostatečně legislativně zajistila, jestliže se prosazuje reforma proti vůli klíčových sociálních partnerů, v tomto případě např. proti sdružení zdravotně postižených, proti organizacím seniorů, jestliže se reforma prosazuje takto chybně, špatně připravená, nemůže nikdy skončit dobře. A my to vidíme na sKartách. A přece jsme to viděli na DONEZu, na docházce nezaměstnaných na poštu. To je další projekt, který skončil fiaskem. Viděli jsme to na novém informačním systému pro úřady práce - absolutní fiasko! Viděli jsme to na tom, jak zdegenerovala veřejná služba až do systému, který nakonec musel zrušit Ústavní soud, protože vládní poslanci tady veřejnou službu hájili do poslední chvíle a museli jsme se obrátit až na Ústavní soud.

Čili ministerstvo práce v posledních letech, za této vlády Petra Nečase, zejména za ministra Drábka, nezvládá, nezvládá schopnost realizovat jakékoli reformy bez toho, aniž by to skončilo fiaskem, ostudou, policejním vyšetřováním, rozhodnutím Ústavního soudu nebo podobnými schizofrenními debatami na půdě Poslanecké sněmovny, kdy vládní poslankyně vyčítá vládní ministryni nedostatky vládního projektu, pro který ovšem všichni ve vládní koalici nadále vesele hlasují a brání jakýmkoli snahám opozice ten projekt zrušit.

Cítíte, jak tahle debata je šílená? V jaké schizofrenní situaci je ministryně vlády, celá vláda, když se snaží do poslední chvíle zoufale udržet projekt, do kterého se vláda dostala zvláštním způsobem, kde je ve skutečnosti rukojmím komerčního subjektu jenom proto, že se pustila cestou privatizace klíčové státní služby, která nikdy neměla být privatizována?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, pane poslanče. Já vám dal prostor v rámci faktické.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jsem měl pocit, že to je vystoupení s přednostním právem, pane místopředsedo.

A poslední věc, kterou řeknu, je velmi jednoduchá. Pokud i tady se podaří projekt udržet do konce, pokud vy se ho pokusíte udržet při životě, pak vám garantuji, že z toho bude téma předvolebních debat. A já se velmi těším, jak před voliči budete hájit pokračování projektu sKaret po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. To bude skutečně velmi zajímavá debata.

Sociální demokracie tento projekt hájit nebude ani minutu. A naším cílem je po příštích volbách do Poslanecké sněmovny, pokud tady bude dostatečná většina, tak tento projekt zrušit. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Kohoutová. To byla totiž faktická.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Je vidět, že sociální demokracie mě má prostě ráda. Protože kdykoliv vystoupím, tak několik kolegů vystoupí a bere si mě do pusy. Mě to moc těší, kolegové.

Jenom mě netěší to, že mě lépe neposloucháte, když hovořím. A to je, že jsem tady hned na začátku říkala, že důvodem, proč jsme pro to zvedli ruku, bylo: Zásadou pro schválení karty pro nás v minulosti bylo, že je dobrovolná, že si každý bude mít možnost vybrat, jakým způsobem bude dostávat finanční prostředky - toto byla vlastně jakoby jedna možnost navíc -, které mu jsou schváleny z balíku sociálních dávek a příspěvků. To jsem tady před chvílí řekla. Řekla jsem tady, že výplata dávek prostřednictvím poštovních poukázek měla být v budoucnu domluvena za úhradu, nicméně toto mělo být někdy v delším horizontu a mělo to být podle České pošty. Dále jsem řekla, že prostřednictvím karty se mělo regulovat především zneužívání dávek v režimu hmotné nouze a karty měly být chráněny před exekucí, což je jediné, co je dnes naplněno. Karta měla být pomocí, nikoliv stigmatizací. A jasně jsem tady řekla, že pokud nebudou splněny nebo vysvětleny body, které jsem tady uvedla, že to pro mě bude právě důvod pro negaci těchto karet. To jsem také jasně řekla. Takže se lépe poslouchejme. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP