(12.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Zajímá mě, jestli je pravdou to, co jsem se dozvěděl z podkladů, které mi připravili moji spolupracovníci, že ve smlouvě s Českou spořitelnou - a myslím si, že Česká spořitelna má dobré analytiky, kteří jí mohli už dopředu signalizovat, že tenhle projekt prostě fungovat nebude, já bych chtěl vidět, jak by Erste Bank takovýto projekt zúřadovávala v Rakousku - je údajně částka 300 mil. korun jakýchsi reparací pro Českou spořitelnu, pokud stát od tohoto projektu ustoupí. To by mě velice zajímalo.

A zajímalo by mě, kdo je tedy odpovědný za tento projekt, jestli je to skupina šibalů kolem bývalého náměstka Šišky, nebo je to někdo jiný, nebo to bylo vnuknutí pana ministra. Prostě je to pro mě krajně podezřelý projekt, který čím dřív skončí, tím to bude lépe.

Já jsem rád, že v příštím týdnu tady bude projednáván návrh Senátu. Myslím si, že pokud se ODS bude zabývat slovy paní poslankyně Kohoutové, která je asi o tom projektu velmi dobře informována, tak musí dojít k podobnému závěru jako ti, kdo od začátku varovali před tímto projektem. Čím rychleji tento projekt v této podobě skončí, tím lépe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, já si to chci ujasnit. Mám tu přihlášky k faktické poznámce pana poslance Skokana a paní poslankyně Navrátilové. Ano, je to faktická přihláška. Prosím, pan poslanec Skokan a pak paní poslankyně Navrátilová.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Budu se snažit dodržet limit faktické poznámky.

Já bych tady chtěl připomenout potom, co se zájmem sleduji přestřelku mezi sociálními demokraty a ODS, tak si myslím, že ten hlavní, kdo nás uvedl do tohoto problému, je TOP 09, a já doufám, že TOP 09 nám tento problém pomůže vyřešit, když už nás do toho takhle navedla.

Když si vzpomenu na slova jejich předsedy v kandidatuře na úřad prezidenta, kde sliboval, že pokud se stane prezidentem, bude pomáhat slabým, potřebným, zdravotně postiženým, seniorům, a když nám dnes zdravotně postižení, senioři a sociálně slabí říkají "proboha, neubližujte nám a nezavádějte sKarty", tak já doufám, že TOP 09, která cudně mlčí, si vzpomene na to, co jejich prezidentský kandidát sliboval, a že nám pomůže sKarty zrušit, ať už to je pod vedením předsedy pana Schwarzenberga, nebo pana místopředsedy Kalouska. Já když si vzpomenu na jeho rigidní postoj k tomu, že přece nebudeme zavádět duplicitní měnu ve formě stravenek, tak proč bychom měli zavádět duplicitní občanské průkazy.

Děkuji TOP 09 a Starostům za podporu a vyvedení z této šlamastyky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Navrátilová je další přihlášenou k faktické poznámce.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Na téma sKaret už tu bylo řečeno velmi mnoho a hladina hluku v sále naznačuje, že řadu poslanců už to příliš ani nezajímá. Takže já bych upozornila v podstatě na dvě věci.

I podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí je zjevně protiústavní to, že - lépe řečeno, současná legislativní úprava je protiústavní. Proto se ptám, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí stále vydává sKarty, a tedy pokračuje v tomto protiústavním postupu. Já jako členka sociálního výboru tedy z tohoto místa již potřetí žádám Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby s okamžitou platností pozastavilo minimálně distribuci sKaret.

Dále jsem ještě chtěla říci, že tu bylo správně řečeno, že od začátku byla sKarta chápána jako dobrovolná. Ovšem současná navrhovaná úprava zákona mluví o povinnosti převzít kartu jako identifikátor, takže se skutečně mění podmínky, z dobrovolnosti nová úprava připravuje povinnost.

A konečně, tento bod, jak už tu také bylo řečeno, se jmenuje informace ministryně práce a sociálních věcí k problému sKaret, a proto mě by velmi zajímaly, předtím než tu budeme chtít rozhodovat o definitivním pozastavení sKaret, výsledky jednání paní ministryně s představiteli České spořitelny, protože si myslím, že ty pro nás také budou velmi důležité.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní prosím pan poslanec Jiří Petrů se hlásí řádně. Teď může obojí, je všechno volné.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, já opravdu jen faktickou poznámku nebo faktický dotaz. Jedním z důvodů, proč jsme nehlasovali pro sKarty, byla ta záležitost, že před dvěma lety, když se schvalovala novela zákona o občanských průkazech, bylo řečeno, že cílem vládou schválené novely, předložené ministrem vnitra, je umožnit vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. Tyto občanské průkazy bude možné použít pro elektronickou komunikaci se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy. A elektronický průkaz by měl sloužit i pro sociální zabezpečení.

Já se tedy ptám odpovědných zástupců vlády, proč se vyhazovaly peníze za sKarty, proč se skutečně nevyužilo už toho nosiče občanských průkazů. Byli bychom ušetřili poměrně vysoké peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď snad jsme na konci obecné rozpravy. V rámci obecné rozpravy chce tedy ještě zřejmě vystoupit paní ministryně. Přirozeně může vystoupit i v rámci obecné rozpravy. To není problém. Prosím, máte slovo. (Trvalý silný hluk v sále.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych reagovala na všechna vystoupení, která zde zazněla. Ona se v řadě případů prolínala, otázky jsou v mnoha případech shodné, takže nebudu procházet úplně každého řečníka samostatně.

Úplně na úvod bych chtěla říci jednu docela podstatnou věc, a sice to, že pokud tady byl vzkaz k TOP 09, rozumím tomu, ale na druhou stranu já dnes vystupuji především - (Předsedající zvoní.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já se moc omlouvám. Ale myslel jsem to dobře. Já jsem chtěl jenom požádat, protože tady zazněla řada námitek a určitě řada řečníků chce teď slyšet reakci paní ministryně, tak jsem chtěl požádat, aby se ve sněmovně vytvořilo méně hlučné prostředí, a proto jsem způsobil krátkodobě větší hluk. Prosím o klid a prosím paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Já dnes budu řešit a snažím se přistupovat k řešení všech zmiňovaných problémů v souvislosti s sKartou především z pohledu ministryně práce a sociálních věcí. Mám zájem na tom, aby situace byla vyřešena v klidu a zejména ve prospěch klientů. Jestli říkám ve prospěch klientů, to znamená, že mám zájem na tom, aby klienti, kteří už mají sKartu, a je jich dnes více než 250 tisíc, i klienti, kteří sKartu nemají, měli všichni jistotu, že vyplácené dávky k nim skutečně doputují tím či oním způsobem.

Nebudu se vracet k tomu, co bylo před rokem, před rokem a půl, téměř před dvěma lety, protože to bylo období velmi hektické a myslím, že v řadě případů jste ho tady popsali dobře.

Ano, karty se vydávají dodnes. Vydávají se v souladu se zákonem, a já také musím říci, že všechno, co dnes probíhá, neprobíhá nezákonně, probíhá to v rámci schválené legislativy. To, že tam jsou mezery, jsou tam nedostatky, to právě napravuji. Napravuji to tím, že jsem předložila legislativní návrh změn zákonů, které používání sKarty stanoví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP