(12.20 hodin)
(pokračuje Müllerová)

Víte, že právě v tomto týdnu skončilo meziresortní připomínkové řízení a zrovna dnes dochází k vypořádání připomínek. Já nevím, jestli je teď moudré, abych se vracela k jednotlivým úpravám zákona, protože ten zákon tady není. A nezlobte se, já nemohu předjímat to, jakým způsobem bude pokračovat legislativní proces. Vy víte, že připomínky, které jsou zásadní, pak jdou do rozporu, mohou jít dokonce do vlády s rozporem a vláda může tento návrh zákona schválit, či neschválit. A co potom s tím udělá dále Sněmovna, Senát, koneckonců i pan prezident, je věc další.

Z tohoto důvodu také k tomu přistoupila i Česká spořitelna. Včera jsem měla jednání s panem generálním ředitelem Kysilkou. Již jsem vám o něm také v úterý říkala. Na včerejším jednání jsme se jednoznačně shodli, že do doby přijaté legislativní úpravy nebude spořitelna žádným způsobem reagovat na stávající podmínky, to znamená, nebude řešit úvahy o možných kompenzacích a nepřestane také dle našich požadavků vydávat námi požadované sKarty. Myslím si, že to je velmi korektní, protože všichni bychom se měli jednoznačně chovat podle přijatých zákonů.

Ještě musím dodat, že se musím chovat i podle toho, jak je sepsána smlouva s Českou spořitelnou. Tady mnohokrát padaly i dotazy, kdo za to může, kdo bude nést odpovědnost. Já si myslím, že tady je to naprosto zřejmé. Smlouvu s Českou spořitelnou podepsal statutární zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tedy nabíledni, že to bylo legálně podepsané, a to, jestli někdo tvrdí, že je smlouva nezákonná, že nemá opodstatnění, to je skutečně věc, na kterou mohou odpovědět jedině soudy, pokud by k tomuto posuzování mělo dojít.

Padaly také tady dotazy, zda má vůbec karta smysl, zda to není jenom jakási duplicita občanskému průkazu. Musím říci, že mě velmi překvapuje, zejména mě překvapují dotazy paní poslankyně Kohoutové, která byla - já jsem samozřejmě u těch jednání, která jste vedli tady, jak jsem zmiňovala před rokem a dříve, to znamená tady v Poslanecké sněmovně, nebyla, ale vím, že paní poslankyně byla i u jednání, které jsme vedli v prosinci, kdy jsme si stanovovali jednoznačné podmínky, a na kterých jsme se také dohodli. To znamená, sKarta bude sloužit jako indentifikátor. Bude mít indentifikační funkci. Jak je možné, že dneska se někdo podivuje nad tím, proč by to mělo být jako identifikační průkaz? Já bych opravdu některým postojům ráda rozuměla, ale skutečně nevím.

Proč tedy ten identifikátor. Ministerstvo práce a sociálních věcí má jednotný informační systém práce a sociálních věcí. Tento systém je kombinací a prostředkem k tomu, aby jednotlivé systémy mezi sebou komunikovaly. Jde nám i o systém, který je propojený na Českou správu sociálního zabezpečení, a myslím, že tady i v posledním příspěvku byla zmíněna komunikace právě s Ministerstvem vnitra a s Ministerstvem financí. To, že tento jednotný informační systém využívá jakéhosi bezvýznamného identifikátoru, to znamená čísla, ze kterého nelze vyčíst, o koho se jedná, zda jde o ženu, či o muže, tak vlastně jeho vlastnosti jsou podobné vlastnostem elektronického podpisu. A to si myslím, že je také důležité.

Byla tady otázka i na čtečky. Ano, my předpokládáme postupné vybavování čteček na úřady práce, ale já bych chtěla znovu oponovat. Dneska pořízení čtečky není žádný závratný výdaj, který by šel do řádu desítek milionů. Takže v této souvislosti chci říci, že zatím je možné, aby se tzv. identifikátor zadával ručně do doby, než budou zavedeny na úřady práce čtečky.

Proto si tedy myslím, že identifikátor, že je důležitý jako komunikační prostředek mezi jednotlivými systémy, a to, jestli se koneckonců ukáže celý projekt zbytečný, tak to teprve přinese asi každodenní praxe. Ale já se domnívám, že dneska 250 tisíc uživatelů sKaret s tím žádný konkrétní problém nemá. Vy jste slyšeli od některých lidí, kteří využívají sKarty, že mají problém?

Tady zazněla řada řečí a poznámek k tomu, že je problém se složenkami, že osoby se zdravotním postižením jsou diskriminovány, že mají problémy se dostat pro sKartu, že mají problémy k bankomatům a podobně. Já si myslím, že toto všechno jsme připraveni řešit jednak jak ve smlouvě s Českou spořitelnou, tak i právě navrhovaným legislativním řešením.

Ještě jsem možná neodpověděla dostatečně zřetelně na tu otázku, jaké kompenzace bude požadovat Česká spořitelna. Neumím odpovědět, protože Česká spořitelna zatím k tomu nechce přistoupit. Jak jsem již řekla, Česká spořitelna vyčká konce legislativního procesu, a pak teprve se rozhodne, zda a jakým způsobem ke kompenzacím přistoupí. Takže prosím, abyste toto vzali na vědomí, že zatím se o žádných kompenzacích nejedná.

Poslední poznámku možná k panu Jandákovi. Pojďme od toho pryč. Ano. Pokud se tato ctihodná Sněmovna rozhodne od projektu jít pryč, ano. Ale věřte mi, že já jako ministryně práce a sociálních věcí takto o své vůli sama učinit nemohu už proto, že jsem vázána i smlouvou s Českou spořitelnou.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď paní ministryně vystoupila ještě v rámci obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo. Z mých dotazů jsem se sice vše nedozvěděl, ale já spíš přemýšlím. Paní ministryně obhajuje tuto věc, říká, že je fajn, že pořídíme čtečky a všechny tyto věci a že to bude krásně fungovat, ale neřekla nám, proč něco zavádět, když to nepotřebujeme. Možná bych ještě pochopil, kdyby se tím dalo platit. To potom můžeme pořídit těm lidem například plíšky na krk. Já jsem to pořád nepochopil, proč to zavádět v tuto chvíli, když to nebude mít žádnou funkci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme snad obecnou rozpravu ukončit. Ono to bylo zřejmě i závěrečné slovo, paní ministryně, měl jsem takový pocit. Může ještě zaznít závěrečné slovo... Ne.

Můžeme otevřít rovnou podrobnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Klasnová a pan poslanec Sklenák.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem už nechtěla reagovat v obecné rozpravě, protože mám pocit, že ne všechny dotazy, které tady zazněly, byly uspokojivě zodpovězeny ze strany paní ministryně, nicméně to bychom tu diskusi vedli asi až do večera. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP