(12.30 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Chci se přihlásit tady k usnesení, které jsem zde přednesla, nicméně pro jistotu je znovu zopakuji.

Poslanecká sněmovna

za prvé žádá vládu v souvislosti se systémem výplaty a administrace nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstnanosti prostřednictvím karty sociálních systémů urychleně připravit legislativní návrhy, které zamezí používání karet sociálních systémů jako identifikačních dokladů pro osoby, které pobírají sociální dávky, a jako průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Za druhé Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odstoupila od dalšího rozvoje karty sociálních systémů a tento systém zrušila.

A konečně za třetí, Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky pozastavit distribuci karet sociálních systémů, a to do doby nové legislativní úpravy. Současná legislativní úprava s povinností zřídit zvláštní účet u České spořitelny, a. s., je i podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zjevně protiústavní.

Jak jsem avizovala již v obecné rozpravě, budu chtít, aby se o těchto bodech hlasovalo odděleně. Z toho důvodu se domnívám, že by snad aspoň některé z nich mohly najít širokou shodu napříč politickým spektrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď žádám pana poslance Sklenáka, aby přednesl svůj návrh usnesení.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji. Paní ministryně Müllerová nedávno zřejmě s jistou nadsázkou sdělila, že v poslední době nedělá nic jiného, než se věnuje problému sKaret na ministerstvu. Já si myslím, že v situaci, v jaké jsme, kdy je tady rekordní nezaměstnanost, kdy neexistuje financování sociálních služeb, kdy nefungují úřady práce, by s sKartou ministerstvo skutečně nemělo skutečně ztrácet čas, a proto odkazuji na svůj návrh usnesení z obecné rozpravy v tom smyslu, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že projekt sKaret je nesmyslný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to byl návrh usnesení přednesený panem poslancem Sklenákem. Ptám se - ono už je to asi všechno, není žádný další návrh usnesení v podrobné, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit.

A já už tedy gonguji, protože to vypadá, že budeme hlasovat. Slyšeli jsme návrhy usnesení. Já bych možná paní poslankyni zpravodajku požádal, kdyby nám to četla, a my bychom zřejmě hlasovali, protože vy sama jste říkala, že chcete hlasovat ten svůj návrh postupně. Takže budeme to po těch částech hlasovat tak, jak nám to budete sdělovat. Takže prosím, navrhněte postup.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Byly předneseny dva návrhy, pokud návrh pana poslance Jandáka, který nebyl zopakován v podrobné rozpravě, předpokládám, že byl míněn pouze rétoricky, abychom se vykašlali na projekt sKaret, takže byly předem předneseny dva návrhy. Já bych navrhla, aby o nich bylo hlasováno v pořadí tak, jak byly předneseny.

Nejprve by to tedy byl návrh poslankyně Kateřiny Klasnové, poté návrh pana poslance Sklenáka s tím, že já bych, protože jsou to tři části, které jsem navrhla, tak bych s dovolením, zopakuji i návrh pana Sklenáka, tak bych vždycky přečetla ten návrh, o tom by se hlasovalo. Takhle bychom postupovali v těch třech bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. Já se zeptám, jestli někdo zpochybňuje tady ten návrh zpravodaje na postup. Pokud ne, tak můžeme asi postupovat tak, jak jste přednesla. Všichni jsou připraveni hlasovat a já vás budu tedy žádat o přednesení návrhu, budu žádat zřejmě o stanovisko paní ministryni. Takže, stanovisko zpravodaje, stanovisko ministryně. Snad to můžeme takto zvládnout.

Prosím, můžeme začít.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Takže první návrh. Poslanecká sněmovna žádá vládu v souvislosti se systémem výplaty a administrace nepojistných sociální dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstnanosti prostřednictvím karty sociálních systémů urychleně připravit legislativní návrhy, které zamezí používání karet sociálních systémů jako identifikačních dokladů pro osoby, které pobírají sociální dávky, a jako průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Stanovisko zpravodaje - souhlas. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně? (Vyjádření do nezapnutého mikrofonu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti? (Šum v sále, ministryně do nezapnutého mikrofonu: Nesouhlas.) Já to prohlašuji za zmatečné, já si uvědomuji, že to v tomto případě nebylo korektní, protože já jsem také slyšel souhlas, takže chápu, že pokud paní ministryně myslela nesouhlas, tak tady vznikl zmatek. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a pomáhám tím vládní koalici, to připomínám. (Potlesk z řad vládní koalice.)

Budeme tedy hlasovat ještě jednou. Paní poslankyně zpravodajka nám snad nemusí znovu číst ten text, protože si ho všichni pamatují. Takže budeme tedy hlasovat. Paní poslankyně, jaký je váš názor jako zpravodajky, samozřejmě kladný? (Souhlas.) A paní ministryně? (Ano, já se omlouvám, nebyl zapnutý mikrofon - nesouhlas.).

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 83. Přihlášeno je 138, pro hlasovalo 70, proti hlasovalo 38. Zřejmě ale počkáme vzhledem k těsnému výsledku na kontrolu hlasování.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Já bych tedy sice doporučila urychleně hlasovat dál, ale respektuji právo pana předsedajícího (s úsměvem).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My ovšem chceme vyhrát čestně, takže... Prosím?

 

Poslanec Radim Jirout: Kolegové, omlouvám se, ale chtěl jsem hlasovat ne, na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Pajer, slyšeli jste jeho zpochybnění hlasování. A je tady návrh - (Protesty v sále: Jirout!) Pan poslanec Jirout, já se strašně omlouvám, to jsem nerad vás učinil někým jiným, takže se omlouvám.

Je tady návrh vás odhlásit. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Jirouta.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 84. Přihlášeno je 137 poslanců, pro hlasovalo 127, proti 6, námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat to hlasování ještě jednou. Tak já myslím, že všechno víme, je to návrh paní poslankyně Klasnové, která s ním vyslovila souhlas, paní ministryně nesouhlas, a my ho budeme znovu opakovat. Já myslím, že všichni vědí, o čem se hlasuje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 85. Přihlášeno je 136, pro hlasovalo 70, proti 38, takže to bylo přijato, ta první část usnesení.

 

Prosím přečtěte tu druhou.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Dál: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odstoupila od dalšího rozvoje karty sociálních systémů a tento systém zrušila. Stanovisko zpravodajky je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 86. Přihlášeno je 136, pro hlasovalo 63, proti 45, takže tady tato druhá část vašeho usnesení přijata nebyla.

 

A je tady ještě přece jenom kontrola, takže prosím o chviličku strpení...

Pan poslanec Miroslav Váňa je konfrontován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP