Stenografický zápis 52. schůze, 21. března 2013


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 9.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Hamáček


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Lenka Andrýsová


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Václav Kubata


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /sněmovní tisk 925/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec František Novosad


93. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 703/

Poslanec Milan Urban


94. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012 /sněmovní tisk 832/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


95. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 /sněmovní tisk 837/

Poslanec Vladimír Koníček


96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 /sněmovní tisk 945/

Poslanec Vladimír Koníček


97. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 847/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Štětina
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


107. Ústní interpelace

Poslanec Václav Zemek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Neubauer
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Karel Černý
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Roman Sklenák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Roman Sklenák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP