(9.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Nechci pana místopředsedu Zaorálka na rozdíl od jednoho ze svých předřečníků podezírat, že by snad tento návrh byl zpracován ve střižně Novy, naopak. Ale neviděl bych nic špatného na tom, pokud poslanci naslouchají hlasu veřejného mínění. Přece na tom není vůbec nic špatného. Možná že právě proto, že tohle jako vládní koalice neděláte, tak je výsledek, že se plácáte v podpoře ve veřejném mínění někde kolem 8, 10 %. Možná že je to staromódní, ale já bych se vždycky na to, co říkají lidé, ohlížel. A mezi námi, tento návrh přináší určitou zpětnou vazbu, která by se v Ústavě objevila, a myslím, že to vůbec není špatné, protože ke kompromitaci, ke které došlo, v podstatě významné části pravomocí prezidenta republiky a svým způsobem i demokratického režimu došlo tím druhým článkem amnestie prezidenta republiky, tak tomu bychom se přece do budoucna chtěli všichni vyhnout.

Já bych k tomu nepřistupoval jako nově zvolený prezident, to je jeho věc, který řekl, že do budoucna žádné amnestie dělat nebude. Myslím si, že je to právo, které by mělo být prezidentovi zachováno, a nedomnívám se, že je to špatně. Ale je to jeho věc a on také může za půl roku změnit názor. Koneckonců vše plyne, vše se mění. Ale myslím si, že všichni přece máme zájem na tom, aby případné excesy, které se mohou stát, a nikdo není neomylný, ani prezident republiky není neomylný, se prostě nestávaly. Tato změna Ústavy podle mého názoru přináší tlak na větší odpovědnost práce jak prezidentské kanceláře, tak samozřejmě pokud by do toho byl zatažen i premiér, a tedy Ministerstvo spravedlnosti, asi by si nechal jednotlivé milosti posuzovat Ministerstvem spravedlnosti a chtěl by písemné vyjádření, tak to přece není vůbec špatné. Tady to nikdo nechce měnit na politikum, ale tu a tam se může skutečně jednou za pár let, pokud by tento systém byl nastolen, stát, že budeme skutečně o nějakém excesu hovořit. Ale tomu přece nemůže nikdo zabránit, ani pokud tohle nebude, s tím, že tímto návrhem by podle mého názoru excesů bylo pak minimálně.

Já vůbec nevidím nic špatného na tom, když tady nastoupí veřejná kontrola, v tomto případě kontrola ze strany Sněmovny. Myslím, že to je návrh dobrý. Samozřejmě že předkladatelé jistě vnímají, že tady asi ta potřebná třípětinová většina není, ale to není špatně, protože zcela nepochybně je tohle věc, ke které se mohou vrátit i v příštím volebním období. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsem měla přihlášku pana poslance Františka Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom krátká reakce. Já si myslím, že vládní koalice nedopadne hůř, než že skončí na 2,79 % jako v Ústeckém kraji. To spíš s nadsázkou.

Nicméně vás vyzývám, abychom nedělali z Ústavy trhací kalendář a neměnili ji účelově. To za prvé. Nepovažuji to za naléhavé, protože věřím prezidentu Zemanovi, který veřejně slíbil, že žádné amnestie a milosti v jeho funkčním období nebudou. Skutečně si myslím, že by tady měla začít fungovat s nějakým přesahem komise, která udělá a připraví kompletní revizi Ústavy se všemi vychytávkami, se všemi slabostmi, které už po těch letech jsou známy. Ale dělat účelově dílčí trhací kalendáře, protože se nám dneska něco nelíbí, bych nedoporučoval. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy v rámci prvého čtení. Nehlásí se nikdo, takže jsme u závěrečných slov. Paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně Jana Kaslová.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, pouze v krátkosti jsem chtěla připomenout stanovisko zpravodaje. Vzhledem k tomu, jaká debata se tady rozpoutala, vzhledem k tomu, co nastalo 1. ledna tohoto roku, to jsou zásadní důvody k tomu, ač věcně ne zcela souhlasím s návrhem, který je zde podáván, a s tím, že by se Ústava České republiky měla nějakým dílčím způsobem upravovat, nenavrhuji v prvním čtení zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Mám dojem, alespoň v poznámkách je to uvedeno, že v jednom z projednávání, než byl přerušen tento bod, pan kolega Benda dal návrh na zamítnutí již v prvém čtení ve středu 20. 3. Ověřuji si to, platí to.

Závěrečné slovo za navrhovatele pan kolega Zaorálek. Prosím. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Jenom bych závěrem řekl, že samozřejmě poznámka pana místopředsedy Pospíšila byla pro mě srozumitelná, protože chápu, že to, co jsem tady říkal o článku 62, by mohlo vést k úvahám o důkladnější revizi, a to jsem pochopil, že je opodstatněná dedukce.

Už jsem tady, přátelé, zažil pokusy vytvořit ve Sněmovně ústavní komisi. Pamatuji si, že jednu vedl profesor Zdeněk Jičínský, a vím, že snaha dobrat se souvislejší, celkovější revize byla spojena s nezdarem. Myslím si, že i to, co tady zaznívalo - nedělejme trhací kalendář, udělejme ústavní komisi -, je metoda, se kterou mám už také bohužel svou zkušenost. Já bych se tomu samozřejmě vůbec nebránil, ať další podobný pokus vznikne, ale přesto si myslím, že tohle je něco dlouhodobého, co skutečně v blízkém nebo kratším čase asi nějaké plody nepřinese.

Já tady reaguji na konkrétní problém a říkám při tom dvě věci. Jedna je, že vidím problém v Ústavě samotné, nedodržení parlamentních principů. Dovolávám se i Ústavy z první republiky, která v tomto byla podle mě přesnější.

A druhá věc, že vlastně tento problém koncepční, konstituční podle mě otevřel dveře problémům, které potom můžeme vidět na televizi Nova. Jenom bych chtěl dodat, že to, že problémy jsou vážné, mi nepřineslo pouze sledování televize Nova, ale sám jsem se i setkal s některými protagonisty těchto příběhů. Nechci je tady jmenovat. Připomínám, že to nebyly jenom televizní relace, ale že tam dokonce probíhalo trestní stíhání. To je daleko víc než jenom jedna relace. Mohl bych tady uvádět případy těch, kteří dokonce veřejně poskytli informace o tom, že takovéto prohlášení v souvislosti s udělenými milostmi, dokonce i ti, kteří je dostali, veřejně učinili. A je na to dokonce více svědků. Pro mě není úplně zřejmé, proč policie trestní stíhání odložila. Já jsem na to ptal policejního prezidenta, ministra vnitra i nejvyššího státního zástupce. Mohu říci, že stanoviska, která jsem obdržel, jsou pro mě poměrně velice sporná. Policejní prezident, tehdy to byl ještě Lessy, dokonce na to, když jsem mu řekl, že pokud by se jednalo pouze o pomluvu, tak bych chápal, že v tak vážné věci policie zahájí trestní stíhání pro pomluvu prezidenta, hlavy státu, tak mi na to tehdy písemně odpověděl, že je to samozřejmě věc, kterou by ještě policie rozhodně měla zvážit. Nicméně proč to tedy neučinila, zůstalo pro mě záhadou. Takže já si bohužel myslím, že tady jde daleko o víc než pouze o jednu televizní relaci. Nechci tady říkat jména občanů, nemám na to od nich souhlas, abych tady řekl, že jde o víc než nějakou jednu zmínku. Navíc dopady, které jsou na lidi v regionech, které tyto případy znají, jsou podle mě dost devastující.

Jsou to, opakuji, dvě roviny problémů. Jedny konkrétní kauzy, které vytvářejí pochyby a podezření, a podle mě potom nedostatek Ústavy, který tuto situaci umožňuje. Proto bych apeloval na to, abychom to tady dnes v prvém čtení nezamítli a abychom v téhle rozpravě pokračovali. Myslím si, že je to věc, která za to stojí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla závěrečná slova. Jsme před hlasováním. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen, jak jsem již řekla, panem poslancem Markem Bendou 20. 3. Je zde žádost o odhlášení, já vás tedy všechny přihlašuji. Znovu se přihlaste. (V sále je stále velký hluk.)

 

Nyní zahájím hlasování pořadové číslo 78. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu změny Ústavy. Proti?

V hlasování pořadové číslo 78 přítomno 140, pro 69, proti 65. Návrh přijat nebyl.

 

Takže budeme... Ještě je kontrola hlasování. Pan kolega Zemek? Ne. Paní poslankyně Anna Putnová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP