Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Světlana Navarová

Schůze: 27, 34, 36, 37, 39, 46

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

2. Slib poslance
část č. 11 (14. 9. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení
část č. 148 (23. 2. 2001)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení
část č. 217 (28. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení
část č. 108 (17. 5. 2001)

59. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení
část č. 115 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

52. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení
část č. 73 (27. 6. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

78. Vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1075/ - prvé čtení
část č. 240, část č. 250 (25. 10. 2001)

79. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení
části č. 240-241 (25. 10. 2001)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998 /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení
část č. 438 (1. 11. 2001)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - prvé čtení
část č. 441 (1. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 4 (29. 1. 2002)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení
část č. 468 (15. 2. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP