(14.30 hodin)

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal dva návrhy. Ten první je zcela konstruktivní - aby se sloučila rozprava k bodům 52 a 175. Oba body se týkají důchodové reformy, resp. těch prognóz.

Já jsem také nehlasoval, pane předsedo, pro váš návrh, tak si mohu dovolit navrhnout, aby důchodová reforma, tento dvojbod, byla projednána v pátek ráno. My jsme si to slíbili už minule na plenárním zasedání, že tomu neprospívá neustálé odkládání. Minule se na to totiž nedostalo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Který pátek, prosím vás?

 

Poslanec Jaroslav Štrait: V pátek jako první bod. Doporučuji nebo navrhuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem se ptal, který pátek.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Pardon, tento pátek v tomto týdnu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili 1. 2., ano?

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ano, děkuji.

Druhý bod mého vystoupení se týká bodu 68. Již potřetí vláda do sněmovny trpělivě předkládá zcela nesystémovou normu, tisk 1065, novelu zákona o sociální potřebnosti. Doporučuji nebo navrhuji vyřadit ji z programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout tento procedurální návrh, a to i při všem tom, co zde zaznělo o přeřazování bodů.

Já bych chtěla, pane předsedo, říci, že jsem také tento váš návrh pochopila jako možnost přeřadit bod za další body našeho pořadu jednání. To znamená - já navrhuji zařadit bod č. 25. Jedná se o sněmovní tisk 976. Jedná se o vládní návrh zákona o Českém rozhlasu. Navrhuji tento bod zařadit jako pevný bod na úterý na 14 hodin, tzn. na úterý 5. února.

Dovolte mi, abych tento svůj návrh odůvodnila. Zpravodaj stálé komise pro sdělovací prostředky, ale zároveň také zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, v tomto týdnu není na našem jednání Poslanecké sněmovny, je omluven z důvodu nemoci. Z tohoto důvodu mě požádal, abych požádala Poslaneckou sněmovnu o vyhovění tomuto návrhu na přeřazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte, paní poslankyně. Chtěl bych vám sdělit, že jsme před chvílí schválili jako prvních pět bodů dne 5. února v úterý odpoledne body vrácené Senátem. Čili nesouhlasila byste s tím, aby to byl šestý bod v úterý?

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Ano. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem v tom hluku, který tady je, tento váš návrh přeslechla. Ano, pokud to bude možné, navrhuji tento bod jako šestý bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Paní poslankyně Kupčová. Prosil bych stojící a diskutující, aby si opravdu sedli.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby body 13 a 15 návrhu programu - vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti, tisk č. 872, druhé čtení, a vládní návrh zákona o správním řádu, tisk 1070, druhé čtení - byly zařazeny na konec bloku druhých čtení. To z toho důvodu, že ústavně právní výbor bude dnes večer, eventuálně zítra večer doprojednávat tyto dva tisky. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu, který by se nazýval "Informace vlády České republiky o přípravě a způsobu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu". Tento bod zařadit za bod 174, tzn. do bloku zpráv.

Zdůvodnění. Tuto problematiku, dámy a pánové, vláda řeší již léta a stále není nic rozhodnuto, přestože od počátku je zjevná nutnost rozhodnutí rychlého, tedy co nejdříve. Vláda již jistou koncepci schválila, ale byla s ní vykázána při jednání s orgány Evropské unie v Bruselu. A od té doby vláda stále bádá a nedospěla k rozhodnutí.

Na jednání hospodářského výboru 17. ledna t.r. jsme byli informováni, že materiál vláda projedná ve středu 23. ledna a že následně jej dostanou všichni členové výboru k dispozici. Místo toho ovšem byl tento materiál z jednání vlády stažen, a tedy opět není nic.

Dokonce jsem slyšel, že před projednáním ve vládě má být materiál projednán v tripartitě někdy v polovině února. To ovšem znamená, že čas běží a k rozhodnutí vlády může dojít již v době, kdy nebude o čem rozhodovat. Hospodářsko-ekonomická situace v hutích je výbušná a může nastat řetězová reakce s katastrofálním výsledkem ve všech hutních podnicích severní Moravy, s obrovským sociálním dopadem v tomto regionu.

Proto jsem přesvědčen o tom, že v současné akutní situaci je potřebné, aby Poslanecká sněmovna byla informována o představě vlády, o způsobu řešení, a aby byla umožněna debata poslanců na toto téma. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně, aby návrh na řazení tohoto bodu schválila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Já mám dokonce váš písemný návrh. Jediný, kdo mi dal na stroji napsaný písemný návrh. Pan poslanec Vymětal - náš vzor. Myslím, že je to téměř ideální.

Pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl jeden procedurální návrh, a sice, abychom bod 10 návrhu programu dnešní schůze, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, sněmovní tisk 1088, odročili z této schůze a zařadili jej na následující řádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Navarová.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážený pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, navrhuji vypustit bod 106 z pořadu 46. schůze. Jde o vládní návrh na vyslovení souhlasu s tzv. Aarhuskou úmluvou, sněmovní tisk 1012, a to z toho důvodu, že projednávání tohoto sněmovního tisku bylo přerušeno na 49. schůzi zahraničního výboru dne 14. listopadu 2001 a v projednávání by měl zahraniční výbor pokračovat na své únorové schůzi. Projednávání tohoto sněmovního tisku bylo též přerušeno ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych požádal o stažení bodu č. 26, tisk 953, ochrana hospodářské soutěže, z toho důvodu, že tento tisk ještě nebyl doprojednán ve výboru pro evropskou integraci a v hospodářském výboru. A tím pádem i bodu 144, což je třetí čtení.

A za druhé bych požádal o stažení bodu č. 94, tisk 1223. Tento bod je v prvním čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Sobotka. Pardon, pan poslanec Severa. Sobotka tady je také, koneckonců.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovoluji požádat o zařazení nového bodu programu, který bych navrhl zařadit na příští týden ve středu 6. 2. jako první bod našeho jednání. Tento nový bod jednání by se nazýval "Řešení situace v letecké záchranné službě".

Krátké zdůvodnění tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP