Sněmovní tisk 1223
Vládní návrh zákona o veřejné stráži

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan, Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1223/0 dne 17. 1. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Reklama, Stráž /lesní, myslivecká, rybářská, vodní apod./

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, ochrana krajiny, ochrana lesa, regulace lovu, trestná činnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)