(14.20 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dále vám sděluji, že 24. 1. byla všem rozdána technicko-ekonomická studie dětské Fakultní nemocnice v Motole CD ROM, která je v otištěné podobě k dispozici po jednom výtisku pro každý politický klub a v deseti výtiscích k zapůjčení na sekretariátu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. S pozdravem Zdeněk Škromach."

Tímto konstatuji, že usnesení Poslanecké sněmovny z minulé schůze bylo naplněno, a proto nic nebrání tomu, aby tento návrh zákona byl zařazen do bloku prvních čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny doprojednán.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní místopředsedkyně, jedná se o bod 1125. Slyšel jsem vás dobře? Ano.

Další je přihlášen pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, musím na začátku svého vystoupení říci, že je mně upřímně líto, že nemohu vyhovět apelu předsedy Poslanecké sněmovny na změny v programu našeho jednání, to znamená předřazování některých bodů. Podávám tento návrh, aby bod č. 97 sněmovní tisk 1203 byl zařazen jako první bod prvních čtení.

Krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Je to návrh zákona, který jsem podal a který by měl řešit velmi problematickou situaci občanů, kteří nestihli ve čtyřletém období kolaudovat své stavby, které stavěli jako náhrady po povodních. Protože se jedná o velmi naléhavou záležitost, obrátil jsem se 19. prosince na předsedu sněmovny Václava Klause, aby byl tento bod zařazen na jednání Poslanecké sněmovny tak, aby mohl být projednán během schůze ve všech třech čteních. K mé lítosti se to nestalo. Proto musím podat tento návrh a obrátit se na vás, abyste jej podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další je poslanec Snítilý. Mohu se ještě zeptat pana poslance Kvapila? Vy chcete projednávání ve zrychleném čtení? Ne. Prosím.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bohužel, ač nerad, také asi nevyhovím žádosti pana předsedy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejde o žádost předsedy. Já jsem to uvedl velmi rafinovaně a záludně v bloku svých návrhů, které jste hlasováním schválili, pane poslanče.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Protože jsem rafinovanost pochopil, tak jsem pro návrh nehlasoval.

Dovolte mi, abych požádal sněmovnu o přeřazení dvou bodů pod číslem 91 a 95, sněmovních tisků 1196 a 1200, jako druhý a třetí bod bloku prvních čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou, pane poslanče. Další vaši kolegové podávají nepřetržitě návrhy. Můžete mi ještě jednou říci, o jaké se jedná číslo?

 

Poslanec Evžen Snítilý: Jedná se o pořadové číslo 91, číslo tisku 1196, a o pořadové číslo 95, číslo tisku 1200, jako druhý a třetí bod bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, jako zpravodaj tisku 1024, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce, sněmovní tisk 1024, a je zařazen jako bod 28 ve druhém čtení, jsem byl na základě dohody ústavně právního výboru a také na základě dohody se zpravodajem za sněmovní tisk 1056 - což je vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o využívání budovy nebo její části na časový úsek - panem poslancem Martinem Starcem pověřen, abych navrhl určitou změnu pořadí projednávání.

Nejdříve to zdůvodním. Je to způsobeno tím, že ústavně právní a po něm také hospodářský výbor se rozhodly, že vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele by neměl být projednáván jako samostatný návrh zákona, ale měl by být zařazen jako pozměňovací návrh do občanského zákoníku, kterého se právě týká tisk pod pořadovým číslem 28, sněmovní tisk 1024. Podle výsledků jednání by teprve potom měl být projednáván zákon o ochraně spotřebitele, a to jen v případě, že by nedošlo k zařazení této problematiky do občanského zákoníku. Znamená to, že je potřeba, abychom o tisku 1024 jednali nejdříve, potom projednali i jeho třetí čtení a podle výsledků potom projednávali druhé čtení tisku 1056 a také, bude-li třeba, třetí čtení tohoto tisku.

Můj návrh spočívá v následujícím. Dosavadní bod 28 - sněmovní tisk 1024, druhé čtení - zařadit za současný bod 4.

Dále tentýž tisk ve třetím čtení - dosavadní bod 146 - zařadit za druhá čtení, to znamená mezi body 51 a 52.

Za třetí. Dosavadní bod 5 zařadit za bod 51 a současně navrhované třetí čtení tisku 1024 před bod 52. V souvislosti s tím také posunout třetí čtení tisku 1056, to je zařadit bod 123 za dosavadní bod 169.

Všechny tyto změny jsou věcně spojeny a prosím, aby byly posouzeny jako jeden pozměňovací návrh.

Kromě toho, pane předsedo, dovolte mi poznámku k tomu, co říkali moji předřečníci. Já jsem rozuměl přijatému usnesení o změně pořadí bodů takovým způsobem, že se domlouvá, aby v přijatém programu schůze se už body neposouvaly dopředu, ale pokud je to třeba, jenom dozadu, nikoliv však v návrhu pořadu schůze, který ještě nebyl projednán.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Jenom si nejsem jist, jestli jsem všechny vaše body postřehl tak přesně, ale doufám, že jsem si to napsal.

Poslanec Štrait.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP