Sněmovní tisk 1065
Vládní návrh zákona o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: nízká mzda, nízký příjem, sladění sociálních zabezpečení, sociální dávky, udržení pracovní příležitostiISP (příhlásit)