Sněmovní tisk 1043
Memoranda o porozumění EUROPA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1043/0 dne 18. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: Světlana Navarová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1849).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2116).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 8. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 222/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 10. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 112/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská obranná politika, evropská politika zbrojení, technologie, vojenský výzkum, Západoevropská unie, zbrojařský průmyslISP (příhlásit)