Organizační výbor
Usnesení č. 449 (19. září 2001)

Související sněmovní tisky

1020 Návrh novely zákona o správě daní a poplatků

1021 Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB

1022 Senátní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

1034 Zpráva Rady ČT o hospodaření Č. televize za rok 2000

1037 Návrh rozpočtu ÚDDZ záložnami na rok 2002

1038 Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes Odru

1039 Vládní návrh ústavního zákona o referendu

1040 Vládní návrh zákona o provádění referenda

1041 Vládní návrh zákona o bankách - EU

1043 Memoranda o porozumění EUROPA
ISP (příhlásit)